Hopp til innhold

Fagartikkel

Arbeidsvettregler

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er likeverdig med andre forretningsmål.

Mange tannhjul med ulike symboler. Illustrasjon.

God ledelse er å sette standarden

 • Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er likeverdig med andre forretningsmål.
 • Kartlegg, reduser og gjør kjent risikoforhold og helsefarer.
 • Innarbeid respekt for regler og rutiner.
 • Tilrettelegg arbeidet, og velg byggevennlige løsninger.
 • Sørg for riktige hjelpemidler for løfting og transport.
 • Sørg for tilgang til funksjonelt verne- og sikkerhetsutstyr.
 • Lytt til og vis respekt for dine medarbeidere.

Egen helse er eget ansvar

 • Lær riktig arbeidsteknikk.
 • Forebygg belastningsskade − følg kroppens signaler, og varier arbeidsstilling ofte.
 • Bruksanvisning for kjemikalier skal følges.
 • Ikke mobb kameraten min! Trivsel på arbeidsplassen fremmer god helse.
 • Lær førstehjelp − du kan fort få bruk for det!
 • Bruk personlig verneutstyr.

Ta vare på miljøet

 • Ta vare på miljøet − tenk på dine etterkommere.
 • Unngå sløsing og søl med olje, gass, strøm og vann.
 • Støy minst mulig.
 • Reduser avfallsmengden − sorter for gjenvinning.
 • Lever spesialavfall til godkjent mottak.

Ikke ta unødvendige sjanser − noen er glad i deg

 • Din sikkerhet kommer foran produksjonshensyn.
 • Benytt nødvendig personlig verneutstyr.
 • Respekter kjemikalier, olje, gass, trykkluft og elektrisitet.
 • Benytt trygge understøttelser, og gå ikke under hengende last.
 • Stillas skal ha sertifikat. Stiger skal være typegodkjent og sikret mot fall.
 • Drøft problemer med foresatte eller verneombud.

Ta ansvar og bry deg om sikkerhet!

 • Bidra til at vedtatte retningslinjer gjennomføres og etterleves.
 • Bidra til at arbeidsplassen er forsvarlig sikret.
 • Orienter deg om plassering av redningsutstyr og rømningsveier.
 • Hold rømningsveier åpne − det er en trygghet i alvorlige situasjoner.
 • Unngå brannfarlige situasjoner.
 • Rydd litt mer enn du roter.
 • Aksjoner umiddelbart − og rapporter uønskede forhold.
Sist faglig oppdatert 18.09.2018
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Sikkerhet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter