Hopp til innhold

Fagartikkel

Ansvar, roller og oppgaver

Tabellen viser hvilket ansvar, roller og oppgaver de ulike funksjonene i bedriften har når det gjelder HMS-arbeidet.

Profilbilde for felles HMS-ressurser. Illustrasjon.

Ansvar

Roller

Oppgaver

Arbeidsgiver

 • Overordnet ansvar
 • Leder, utøver overordnet styring av HMS-aktiviteter
 • Gir HMS-arbeidet status
 • Følger opp og etterspør resultater

Ledere for øvrig

 • Påse at HMS-hensyn ivaretas
 • Ansvar for å følge opp bedriftens praksis
 • Håndterer HMS-utfordringer i det daglige
 • Reiser saker, tar initiativ
 • Samarbeider med arbeidstakere og vernombud

Arbeidstakere

 • Medvirkningsplikt
 • Melder fra, kommer med forslag
 • Deltar i aktiviteter
 • Bidrar til gjennomføring
 • Samarbeider med leder og verneombud

Verneombud

 • Fremme arbeidstakernes interesser i arbeidsmiljøsammenheng
 • Følge opp HMS
 • Påser at forholdene er i overensstemmelse med regelverket
 • Varsler nærmeste leder
 • Kan stanse farlig arbeid

Tillitsvalgte

 • Ivareta arbeidstakeres interesser knyttet til arbeidstid, kontrakter, planer osv. som vanligvis ikke inngår i HMS-arbeidet
 • Representerer fagforeningen i enkelte HMS-sammenhenger, for eksempel AMU, utvikling av HMS-system
 • Fagforening kan utpeke verneombud under visse forutsetninger

Bedriftshelsetjeneste

 • Bistå arbeidsgiver og arbeidstakere i HMS-sammenheng
 • Forebyggende arbeid
 • Overvåker helse der arbeidsmiljøforhold tilsier det

Arbeidsmiljøutvalget

 • Koordinerende samarbeidsorgan i HMS-arbeidet
 • Overvåker arbeidsmiljøet
 • Behandler planer og HMS-systemer

Arbeidstilsynet

 • Forvalter arbeidsmiljøloven
 • Veileder og kontrollerer at bestemmelsene følges, gir pålegg
Sist faglig oppdatert 30.08.2018
Skrevet av Industriskolen

Læringsressurser

Sikkerhet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter