Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Arbeidsmiljø og kjemikaliebruk

På mange arbeidsplasser innen tekniske fag er det en utstrakt kjemikaliebruk. Kjemikaliene representerer en helserisiko – både i bruk og når vi skal håndtere dem som avfall. Hvilke forholdsregler må vi ta når vi jobber med kjemikalier, og hvordan skal vi hindre disse i å gjøre skade på miljøet?

Arbeidsmiljø og kjemikaliebruk

I denne oppgaven skal vi se nærmere på hvordan vi skal forholde oss til farlige kjemikalier på arbeidsplassen. Hvilke kjemikalier snakker vi om? Hvilken helserisiko representerer disse?

1. Kjemikalieoversikt og databladarkiv

Du har fått jobb som mekaniker i et firma som driver med kjøretøyreparasjon. Bruk eventuelt skoleverkstedet som arena. Skaff deg en oversikt over de kjemikaliene som er i bruk i virksomheten. Lag en oversikt over stoffer, kjemisk innhold, hva kjemikaliene brukes til, og om det foreligger en systematisk databladoversikt i bedriften.

Bruk gjerne oppsettet under som utgangspunkt.

Kjemikalie- navn

Kjemisk innhold

Bruks- område

Opp- bevaring

Datablad

Les om maling og lakkering hos Arbeidstilsynet.no.

2. Helserisiko og forholdsregler

Hvilken helserisiko foreligger ved bruken av kjemikaliene? Hvilke forholdsregler må tas i forbindelse med bruk?

Bruk gjerne oppsettet under som utgangspunkt.

Kjemikalienavn

Helserisiko

Forholdsregler

Plakat med faresymbol hos Miljødirektoratet.no.

3. Håndtering av spesielt farlig avfall

Beskriv hvordan bedriften sørger for en forsvarlig håndtering av spesialavfall. Finnes det muligheter for å bruke kjemikaliene på nytt? Hva skjer med spesialavfallet etter at bedriften har kvittet seg med det? Undersøk håndteringen av spesialavfall i avfallssystemet!

4. Avfallsplan for bedriften

Gå sammen to og to og bruk informasjonen fra oppgavene over til å sette sammen en avfallsplan for den aktuelle bedriften. En avfallsplan skal inneholde en kortfattet oversikt over avfallstyper, håndteringsmåter og rutiner for å ta vare på ressurser og avfall. Husk at hvem som har ansvar for håndtering av avfall, også skal med i en avfallsplan. Bruk gjerne dette forslaget til avfallsplan som utgangspunkt for din plan.

Filer

5. Kjemikalier på avveier

Kjemikalier som kommer på avveier, kan føre til alvorlige problemer i naturen. Gå sammen i klassen eller i mindre grupper og drøft hvilke skader miljøgifter kan skape i naturen. Hva er en miljøgift? Hva er en næringskjede, og hvordan er denne bygget opp? Hvilke organismer er det som ofte er mest berørt av miljøgifter? Forklar mekanismene som ligger bak dette.

CC BY-SASkrevet av Tor Magnus Hansen.
Sist faglig oppdatert 01.10.2018

Læringsressurser

Sikkerhet