Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Arbeidsmiljø på jobben

Refleksjon og bevisstgjøring om hva som er et godt arbeidsmiljø og hvordan vi kan skape trivsel på arbeidsplassen er tema for denne oppgaven.

Fem personer sitter i et kontormøte. Foto.

Oppgave 1

Det gode arbeidsmiljøet

Drøft og gi eksempler på hva dere legger i et godt arbeidsmiljø, og hva som kan gjøres for å få det til.

Oppgave 2

Psykososialt arbeidsmiljø

Drøft hva vi mener med et godt psykososialt arbeidsmiljø. Hvilke fellestrekk har dette med det som kreves for å skape trivsel på jobben?

Sist faglig oppdatert 10.01.2019
Skrevet av Kjell Rosland

Læringsressurser

HMS for arbeidstakeren

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs