Hopp til innhold

Fagstoff

Andre komponenter i motoranlegg

Nå skal vi gå gjennom de litt mindre komponentene knyttet til de forskjellige startmetodene for asynkronmotorer. Eksempler på slike komponenter er brytere og lys.
Bildet viser en berøringsskjerm som inneholder trykknapper for de forskjellige startalternativene for en asynkronmotor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Elektriske komponenter i et anlegg

Startbryter

En startbryter brukes for å starte den trefasede asynkronmotoren. Når du trykker på denne, slutter den en kontakt inne i bryteren som får kontaktoren til å slå inn og motoren til å gå.

Stoppbryter

En stoppbryter brukes for å stoppe den trefasede asynkronmotoren. Når du trykker på denne, bryter du en kontakt inne i bryteren. Deretter brytes strømmen til kontaktoren, og motoren stopper.

Nødstoppbryter

En nødstoppbryter brukes til rask utkobling av et anlegg hvis det oppstår farlige situasjoner, eller hvis man ikke ønsker at et anlegg skal starte. Nødstoppbryteren skal være rød med gul bakgrunn.

Slike brytere er vanlige på industrimaskiner som betjenes av mennesker. Vi ser dem også ved rulletrapper og på større verktøymaskiner.

Lys

Lys brukes ofte i forbindelse med start og stopp av motorer for å vise om motoren går eller ikke, eller om det er noe galt i kretsen. Tavlenormen inneholder anbefalinger om lysfarger.

Arbeidskontakter

NO-kontakter (Normally Open) er enten arbeidskontakter eller lukkekontakter. En slik kontakt er vanligvis åpen (uten forbindelse), men lukker seg og skaper en forbindelse når den blir aktiv. NO-kontakter er som regel merket med siffer som ender på 3 og 4, for eksempel 13 og 14, 53 og 54.

Hvilekontakter

NC-kontakter (Normally Closed) er hvilekontakter eller åpne kontakter. En slik kontakt er vanligvis lukket (med forbindelse), men åpner seg når den blir aktiv og bryter forbindelsen i kretsen. NC-kontakter er som regel merket med siffer som ender på 1 og 2, for eksempel 21 og 22, 61 og 62.

Stopp- og startknapper

Startknapper er som regel alltid NO-brytere, både i kobling og i PLS-programmet, siden NO er beregnet på å starte noe eller gi et signal. Stoppfunksjonen er i utgangspunktet NC og skal alltid kobles som NC i kontaktorstyringen, slik at hvis det oppstår brudd i kabelen, skal dette bruddet stoppe anlegget.

Stoppknapp og PLS-programmering (NO eller NC)

Når vi bruker stoppknapper mot PLS-programmering, kan disse være både NC og NO ute i anlegget. Det vi må huske på, er at hvis stoppknappen er koblet som NC ute i anlegget, må vi programmere den som NO i PLS-programmet. Årsaken er at NC er en hvilekontakt som gir forbindelse ved normal drift, altså gir et konstant (høyt) signal. Hvis du programmerer stoppknappen som NC i PLS-programmet, vil den registrere et høyt signal og dermed aktivere og bryte kretsen i programmet. Dette unngår vi ved å bruke enten NC i kobling og NO i programmet, eller NO i kobling og NC i programmet. Det første alternativet, altså NC i kobling og NO i PLS-programmet, er nok mest vanlig, men vi må huske på at forskjellige maskiner kan være koblet på forskjellige måter. Og dersom du skal programmere, må du ta hensyn til hvordan maskinen eller anlegget er koblet opp.

CC BY-SASkrevet av Magnar Lynglund.
Sist faglig oppdatert 15.01.2020

Læringsressurser

Motorstart