Hopp til innhold

Fagstoff

Dokumentasjon motorstart

I dokumentasjonsdelen skal anlegget kvalitetssikres. Du må forsikre deg om at anlegget fungerer som det skal. Kunden skal ha papirer som viser at anlegget er bygd på riktig måte. Dokumentene sier noe om hva kunden har fått, hvem som lagd det, og hvilke normer og forskrifter som ligger til grunn.

Hoved- og styrestrømskjemaer

I dette læringsoppdraget må du tegne hoved- og styrestrømskjemaer slik at du får øvelse i å tegne dem korrekt. Den neste elektrikeren som skal arbeide på anlegget, må kunne vite hvordan det er koblet, derfor må disse skjemaene alltid følge koblingen.

Sluttkontrollskjema

Det skal også fylles ut et sluttkontrollskjema for anlegget. I sluttkontrollskjemaet skal det komme fram hvilke punkter som er viktige å sjekke før anlegget overleveres kunden. Anlegget må for eksempel fungere som forutsatt, det må få den rette spenningen, og motoren må gå riktig vei.

Samsvarserklæring

Et siste dokument som må være på plass, er samsvarserklæring. Med dette dokumentet erklærer du at du har bygget dette anlegget i samsvar med gjeldende forskrifter og regler.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 25.03.2018

Læringsressurser

Motorstart