Hopp til innhold

Fagstoff

Motorberegning

På motorskiltet finner vi som nevnt størrelser vi har behov for når vi skal kjøpe inn en motor til et anlegg. Spenningen motoren skal knyttes til, står på merkeskiltet.
3-fas motor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Dersom motoren skal kobles til et 400 V-nett, må motorens viklingssett kobles i stjerne. Da får hvert sett 230 V og vil fungere normalt. Dersom nettet er 230 V, skal motoren kobles i trekant.

Motorens effekt

Motorens effekt er også viktig. Det er den avgitte effekten som oppgis, den effekten vi får ut «på akslingen». Ut fra den effekten kan vi regne ut dreiemomentet til motoren, dvs. hvor stor belastning motoren kan klare. Momentet kan vi finne ved hjelp av formelen

M=Pa*602πn

der Pa er den avgitte effekten på motorakslingen, n er motorens hastighet og π er en konstant (ca. 3,14).

Momentet måles i Nm (newtonmeter).

Tilført effekt

Den tilførte effekten kan vi beregne etter formelen

Pt=3·U·I·cosφ,

der U er spenningen motoren er koblet til, I er strømmen motoren trekker, og cosφ er effektfaktoren. Den avgitte effekten til en motor vil alltid være mindre enn den effekten motoren får tilført. Motoren «mister» effekt både i ledningene til viklingene, i magnetiseringskretsen og i luft- og lagermotstand. Et mål på hvor god motoren er til å overføre den tilførte effekten til akslingene, kaller vi virkningsgraden, dvs. forholdet mellom tilført effekt og avgitt effekt:

η=Pa/Pt

Eksempeloppgave

En trefaset asynkronmotor er merket med avgitt effekt på Pa = 650 W. Motoren er koplet til en spenning på 230 V og trekker en strøm på 2,5 A.

  1. Hvor stor er den tilførte effekten motoren trekker fra nettet?
  2. Hvor god er virkningsgraden η?

Løsning

a. Den tilførte effekten motoren trekker fra nettet:

Pt=3·U·I·cosφ=3·230·2,5·0,8= 796,7 W

b. Motorens virkningsgrad:

η=PaPt=650796,7=0,82

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 05.03.2017

Læringsressurser

Motorberegning