Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Praktisk oppgave – åpen installasjon

I dette læringsoppdraget skal du planlegge, utføre og gjennomføre sluttkontroll av en åpen elektrisk installasjon. Du skal også utarbeide aktuell anleggsdokumentasjon.

Planlegging

Kunden har pusset opp stua og vil ha ny belysning og nye stikkontakter. Dette må gjøres som en åpen installasjon, siden kunden ikke ønsker å rive vegger eller tak. Du velger selv hva slags materiell, utstyr og verktøy du trenger, og foreslår gode løsninger for kunden.

Kunden har en forbrukskurs lagt til en koblingsboks i stua, som ble brukt til de gamle lampene som nå er fjernet. Kabelen er PN 1,5 mm², installert med forlegningsmåte C. Kursen er sikret med en jordfeilautomat type B10A. Lengden på kursen fra koblingspunktet i stua til sikringsskapet er 15 meter.

  1. Foreslå en løsning for kunden, og planlegg hva du trenger av materiell, utstyr og verktøy.
  2. Lag installasjonstegning og koblingsskjema.
  3. Gjør en risikovurdering for arbeidet.

Relatert innhold

Praktisk utførelse

  1. Koble opp installasjonen din slik du har planlagt den.

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normer og forskrifter. De viktigste momentene her er å feste kabler forskriftsmessig, å skru godt til i alle koblinger og å sjekke at koblingene er varige og solide. Se egne instruksjonsvideoer om dette.

Relatert innhold

Test og sluttkontroll

Installasjonen skal være sikker både for brukeren og for den som arbeider med den. Gjennomfør sluttkontroll og funksjonstest av anlegget ditt.

Relatert innhold

Her er noen eksempler på elektriske målinger du må gjøre i forbindelse med sluttkontrollen.

Dokumentasjon

Utarbeid komplett anleggsdokumentasjon der du får med følgende:

  1. kursfortegnelse
  2. installasjonstegning
  3. koblingsskjema
  4. dokumentasjon av kabel og vern
  5. materialliste
  6. samsvarserklæring
CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 04.12.2020

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter