Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Praktisk oppgave – skjult installasjon

I dette læringsoppdraget skal du planlegge, utføre og gjennomføre sluttkontroll av en skjult elektrisk installasjon. Du skal også utarbeide aktuell anleggsdokumentasjon.

Planlegging

Kunden skal totalrenovere stua og ønsker ny belysning og nye stikkontakter. Dette ønsker han utført som en skjult installasjon. Du kan selv vurdere forskjellige løsninger, alt etter hva du tenker blir best for kunden. Ønsker du å gå for spot-belysning eller vanlige taklamper? Det er opp til deg.

Kunden har en forbrukskurs lagt fram til stua, den er koblet til en egen kurs i sikringsskapet. Kabelen er PN 1,5 mm², installert med forlegningmåte A1. Kursen er sikret med en jordfeilautomat type B10A. Lengden på kursen fra koblingspunktet i stua til sikringsskapet er 13 meter.

  1. Foreslå en løsning for kunden, og planlegg hva du trenger av materiell, utstyr og verktøy.
  2. Lag installasjonstegning og koblingsskjema.
  3. Gjør en risikovurdering for arbeidet.

Relatert innhold

Praktisk utførelse

  1. Koble opp installasjonen din slik du har planlagt den.

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normer og forskrifter. De viktigste momentene her er å feste k-rør, veggbokser og takbokser forskriftsmessig, å skru godt til i alle koblinger og å sjekke at koblingene er varige og solide. Se egne instruksjonsvideoer om dette.

Relatert innhold

Test og sluttkontroll

Installasjonen skal være sikker både for brukeren og for den som arbeider med den. Gjennomfør sluttkontroll og funksjonstest av anlegget ditt.

Relatert innhold

Her er noen eksempler på elektriske målinger du må gjøre i forbindelse med sluttkontrollen.

Dokumentasjon

Utarbeid komplett anleggsdokumentasjon der du får med følgende:

  1. kursfortegnelse
  2. installasjonstegning
  3. koblingsskjema
  4. dokumentasjon av kabel og vern
  5. materialliste
  6. samsvarserklæring
CC BY-SASkrevet av Bjørnar Mortensen Vik.
Sist faglig oppdatert 04.12.2020

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter