Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Samsvarserklæring

Et siste dokument som må være på plass, er samsvarserklæring. Med dette dokumentet erklærer du at du har bygd anlegget i samsvar med gjeldende forskrifter og regler.
Dokumentasjon. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Her kan du lese mer om hva en samsvarserklæring er.

Erklæring om samsvar skal alltid overleveres eier før installasjonen tas i bruk, i henhold til forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL) § 12. For små jobber kan samsvarserklæringen sendes sammen med for eksempel faktura, men da ikke senere enn tre uker etter ferdigstillelse. Eier skal i henhold til § 13 i FEL oppbevare erklæringen i hele anleggets levetid. Installatør skal oppbevare en kopi i fem år.

Oppgave:

Fyll ut en samsvarserklæring som er tilpasset ditt anlegg.

Her følger eksempel på en samsvarserklæring:

Filer

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen .
Sist faglig oppdatert 03.12.2020

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter