Hopp til innhold

Fagstoff

IP-grad

Kapslingsgrad angir hvor godt elektrisk utstyr er beskyttet mot ytre forhold som støv, vann og lignende. Vi bruker IP-systemet (International Protection). Alle elektriske produkter skal være merket. Av IP-merkingen kan man se om produktet er egnet til plassering for eksempel på bad eller utendørs.
Nærbilde av et hjørne i et værelse, der en ledningsskjøt er helt i det fri uten beskyttelse. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Når vi skal prosjektere en boliginstallasjon, eller ved et serviceoppdrag er det viktig å ta utgangspunkt i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg (FEL), § 16. Planlegging og vurdering av risiko:

Elektriske anlegg skal planlegges og utføres slik at mennesker, husdyr og eiendom er beskyttet mot fare og skade ved normal bruk, og slik at anlegget er egnet til den forutsatte bruk.

 • Alle elektriske komponenter har en såkalt IP-grad (International Protection). IP-graden angir i hvilken grad elektrisk utstyr er beskyttet mot berøring og ytre påvirkninger som støv, fuktighet og lignende.
Alle elektriske komponenter, for eksempel stikkontakter og brytere, skal være merket med IP-grad på denne måten. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu
 • Når «sifferet» er angitt med X, er det ikke tatt stilling til beskyttelsen (i dette tilfellet mot vann).
 • Vanligvis er henger det sammen om utstyret er beskyttet mot inntrenging av faste legemer, og om utstyret er beskyttet mot skadelig inntrengning av vann. I praksis er det derfor ingen stor forskjell mellom de to sifrene. Hovedregelen er at jo høyere sifferet er, desto bedre er beskyttelsen.
 • På spesielle områder er det krav til kapsling av det elektriske utstyret. Her på vg1 skal vi konsentrere oss om husinstallasjon.
 • På baderom er risikoen for elektrisk sjokk forhøyet fordi man har redusert motstand i kroppen og nærmere kontakt med jordpotensialet. Baderom og lignenden er derfor inndelt i soner med regler for hvor og hvordan vi kan installere elektrisk materiell, avhengig av avstanden til vannkilden.
 • I visse områder i baderom er kravet til kapsling IPX4. Da er det vanlig å bruke utstyr med IP44. Dette gir beskyttelse mot inntrengning av både faste gjenstander og fuktighet.
IP-grad på et baderom, tallene viser romnummer og dimensjoner. De skraverte feltene viser områder som er spesielt utsatt for sprut. Skjemategning.
Åpne bilde i et nytt vindu

NEK 400 punkt 701 deler baderom inn i tre soner (0, 1 og 2) og setter krav til kapslingsgrad.

 • Sone 0: Inne i badekar/dusjkabinett. IPX7.
 • Sone 1: Over og under badekar, opp til 2,25 m over gulv. Sone 1 slutter ved dusjkabinett/badekar. Hvis det kun er forheng, gjelder sone 1 1,2 m ut fra dusjhodet. IPX4.
 • Sone 2: Sone 2 er da utenfor sone 1 som angitt ovenfor. IPX4.
 • Utenfor sone 2 gjelder vanlig installasjon.
 • Utendørs er tommelfingerregelen at utstyr som står uten overdekning, minst skal ha IP-grad IPX4 (vanligvis IP34 og IP44), og utstyr som står delvis under tak, skal ha IPX3 (vanligvis IP23).
 • IP20 er den beskyttelsen «vanlig» utstyr har. Dette er da det utstyret du kan benytte i husinstallasjon, unntatt på områdene som er nevnt over.


Første
siffer


Beskyttelse mot fremmedlegemer


Andre
siffer


Beskyttelse mot inntrengning av vann

0

ingen beskyttelse

0

ingen beskyttelse

1

partikler ≥ 50 mm i diameter

1

vertikale drypp

2

partikler ≥ 12,5 mm i diameter

2

vertikale drypp når kapslingen har en helningsvinkel på inntil 15º i forhold til vertikallinjen

3

partikler ≥ 2,5 mm i diameter

3

dusj-/regnbeskyttelse inntil en vinkel på 60º i forhold til vertikallinjen

4

partikler ≥ 1 mm i diameter

4

sprutsikker fra alle kanter

5

støvbeskyttet

5

sikker mot spyling fra alle kanter

6

støvtett

6

sikker mot kraftig spyling fra alle kanter

7

kortvarig nedsenkning i maks 30 minutter, fra 0,5 til 1 meter dybde

8

varig neddykking

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter