Hopp til innhold

Fagstoff

Planlegging

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskilder som er styrt av de vanligste lysbryterne som blir brukt i boliger. Du skal lære deg åpen og skjult installasjon. Samtidig skal du lære om standarder og forskrifter som er aktuelle ved boliginstallasjon
Nærbilde av en glødepære mot grønn bakgrunn. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Planleggingsdelen

Risikovurdering

Vurder risikoen ved jobben du skal gjøre (HMS, vernetiltak, forskrifter), og risikoen når installasjonen er i bruk.

  • Du skal arbeide i høyden. Hva må du tenke på da?
  • Du skal kanskje jobbe med spenning?
  • Tar vi hensyn til sikkerhetsforskriften?
  • Skal du bruke verktøy du ikke kjenner, og som du må ha opplæring i å bruke?

Materialliste

Utarbeid en materialliste over utstyr og materiell du trenger for å utføre jobben.

  • Er installasjonen åpen eller skjult?
  • Finn fram en egnet liste, og finn leverandør- eller grossistkatalog.

Plan for arbeidet

Lage en plan for arbeidet (Gantt-diagram), det vil si at du utarbeider en framdriftsplan der du setter opp (på papir) det du skal gjøre, i kronologisk rekkefølge.

  • Gå gjennom oppdraget, og skriv ned de jobbene du skal gjennom i perioden (i venstre kolonne).
  • Sett av den tida du mener du trenger til de forskjellige delene av arbeidet.
  • Lag deg en «buffer» på slutten av oppdraget slik at du har tid til ferdigstilling selv om ikke alt går helt etter planen.

Finn fram verktøy som er aktuelt for jobben du skal gjøre. Gjør klar aktuell anleggsdokumentasjon for jobben. I dette oppdraget er dette installasjonstegning og koblingsskjema.

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 03.01.2019

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter