Hopp til innhold

Fagstoff

Dokumentasjon – en orientering

Dokumentasjonen i et læringsoppdrag omfatter følgende:
Nærbilde av en pult der noen sitter og skriver noe teknisk, og et hørselsvern ligger ved arkene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Fullføring av anleggsdokumentasjon

 • gjøre om på installasjonstegning og koblingsskjema slik at de stemmer med det som er installert
 • risikovurdering
 • sluttkontroll
 • oppdatere materiallista slik at du får med deg alt materiellet og utstyret som er brukt
 • kursfortegnelse
 • dokumentasjon på eventuelt skjult varme
 • dokumentasjon på lavvolts innfelt belysning
 • utstyrsdokumentasjon

Sluttkontrollen skal inneholde

 • kontinuitet
 • isolasjonsmåling
 • visuell kontroll
 • spenningstest
 • funksjonstest av anlegget
 • rydding

Samsvarserklæring

Siden 1999 har det vært slik at den som har utført arbeid på et elektrisk anlegg, skal gi en samsvarserklæring til kunden, der den ansvarlige for jobben bekrefter hva som er gjort, og går god for at alt er utført i tråd med forskriftene:

 • En samsvarserklæring er et dokument som viser at et elektrisk anlegg er utført i samsvar med forskriftens krav.
 • Samsvarserklæringen skal inneholde
  • anleggsadresse
  • informasjon om installasjonsvirksomhet (firma) som har utført arbeidet
  • informasjon om det er et nytt anlegg, en utvidelse eller en endring av det elektriske anlegget
  • en beskrivelse av hva som er gjort
  • normer og spesifikasjoner som ligger til grunn for arbeidet
 • Kravet om samsvarserklæring er hjemlet i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg §§ 12 og 13.

Relatert innhold

Her er noen eksempler på elektriske målinger du må gjøre i forbindelse med sluttkontrollen.

CC BY-SASkrevet av Haldor Hove og Rodney Årnes.
Sist faglig oppdatert 22.02.2018

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter