Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Reguleringsvender lys

Selv om reguleringsvenderen ikke er så mye i bruk lenger, er det likevel lurt å vite hvordan den fungerer i praksis. Her er to praktiske oppgaver.

Oppgave 1

Reguleringsvender nr. 9

Du skal her installere to lampepunkter (like lyskilder) som styres av reguleringsvender nr. 9. Installasjonen kan utføres som åpen eller skjult installasjon.

Lag installasjonstegning, koblingsskjema og materialliste for installasjonen, og koble opp.

  1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr. 9 kobler lampene i de ulike koblingene (0, 1, 2, 3).
  2. Kontroller hvordan lysstyrken er i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
  3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
  4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
  5. Beregn strømmen ut fra måleverdiene for spenning og resistans.

Alle beregninger skal vises, ta med nødvendige formler. Før inn alle verdiene i tabellen for reguleringsvender nr. 9. Lag en kort konklusjon som forklarer virkemåten og bruksområdet for denne venderen. Ta med avvik og kommentarer.

Filer

Oppgave 2

Reguleringsvender nr. 29

Du skal her installere to lampepunkter (ulike lyskilder) som styres av reguleringsvender nr. 29. Installasjonen kan utføres som åpen eller skjult installasjon.

Lag installasjonstegning, koblingsskjema og materialliste for installasjonen, og koble opp.

  1. Forklar med egne ord hvordan reguleringsvender nr. 29 kobler lampene i de ulike koblingene (0, 1, 2, 3).
  2. Kontroller hvordan lysstyrken er i hvert trinn. Mål så spenning, strøm og resistans i hvert trinn, og før det inn i skjemaet.
  3. Beregn effekten ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
  4. Beregn resistansen ut fra måleverdiene for spenning og strøm.
  5. Beregn strømmen ut fra måleverdiene for spenning og resistans.

Alle beregninger skal vises, ta med nødvendige formler. Før inn alle verdiene i tabellen for reguleringsvender nr. 29. Lag en kort konklusjon som forklarer virkemåten og bruksområdet for denne venderen. Ta med avvik og kommentarer.

Filer

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 28.02.2018

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter