Hopp til innhold

Fagstoff

Risikovurdering

Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge.

Hva er risikovurdering?

En risikovurdering (risikokartlegging) er en grundig gjennomgang av hva som kan forårsake skader eller sykdom på arbeidsplassen din. Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk, og at vi ikke skal få noen skader på eiendom eller eiendeler. Ulykker og dårlig helse kan ødelegge et menneskeliv, samtidig som det kan få konsekvenser for virksomheten i form av fravær, produksjonstap, ødelagt utstyr og så videre. Arbeidsmiljøloven krever at alle virksomheter skal kartlegge risikoen på arbeidsstedet. Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for å gjennomføre kartleggingen.

Hvordan kan man kartlegge risikoen?

Tre enkle spørsmål er kjernen i risikovurderingen:

  • Hva kan gå galt?
  • Hva kan vi gjøre for å hindre dette?
  • Hva kan vi gjøre for å redusere konsekvensene dersom det skjer?

En enkel risikovurdering kan gjøres i fire trinn:

  • Trinn 1: Finn farekildene.
  • Trinn 2: Hva kan skje, og hvor sannsynlig er det?
  • Trinn 3: Hva kan vi gjøre for å hindre det?
  • Trinn 4: Sett opp tiltak og videre arbeid.

Aktuelle lenker:

Risikovurdering, Arbeidstilsynet

5 sikre fra Nelfo. Eksempel på dokumentasjon brukt i forbindelse med risikovurdering og tiltak.

FSE. Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg:

Ved hjelp av risikovurderingen skal du kunne vurdere om du har tatt tilstrekkelige forholdsregler, eller om du bør gjøre mer for å forebygge. Målet er at ingen skal bli skadet eller syk.

Relatert innhold

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskilder som er styrt av de vanligste lysbryterne som blir brukt i boliger.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen. Rettighetshaver: Arbeidstilsynet
Sist faglig oppdatert 11.01.2018

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter