Hopp til innhold

Fagstoff

Skjema kryssvender og endevender

Vi bruker kryss- og endevender til blant annet å slå av og på et lys fra flere forskjellige posisjoner. Når vi planlegger og utfører denne typen installasjon, bruker vi installasjonstegninger og koblingsskjema.
Endevender (vekselvender) for skjult installasjon, innfelt bryter. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Installasjon av kryssvendere og endevender

I en lang gang eller i et trappehus kan det være ønskelig å kunne skru av og på lyset fra flere forskjellige steder. Dette kan utføres ved hjelp av to eller flere brytere. I en lang gang med dør i hver ende kan vi bruke to endvendere, da kan den elektriske kretsen åpnes/lukkes fra begge ender.

I et trappehus kan vi montere en endevender i kjelleren og en i øverste etasje, og deretter montere en kryssvender i hver etasje. Lyset kan nå skrus av og på i alle etasjene.

El-installsajon med kryssvender og endevender. Illustrasjon.

I dette tilfellet ønsker kunden å ha tre brytere på soverommet for å kunne skru av og på taklampen. Her trekker vi L- og N-gren samt jording fra tilførselen til endevenderen nederst på bildet.

Vi skal nå tenke at vi lager en krets for L-grenen, der alle bryterne er komponenter i denne kretsen. Vi monterer L-grenen inn på endebryteren og ser at den har to utganger (L1 og L2). Vi må nå trekke fire ledere videre til kryssvenderen ved døren (N, jord, L1, L2). Her kobler vi L1 og L2 inn på kryssvenderen, og vi kobler på to nye ledere for L1 og L2 på utgangen. Vi trekker alle fire lederne videre til endevenderen ved sengen, der vi kobler L1 og L2 inn på endevenderen. Det er nå kun én utgang på endevenderen, L1 og L2 er nå kun L, og vi kan dermed si at kretsen med de tre bryterne er sluttet. Vi trekker nå L, N og jord videre til lampen.

Når vi nå kobler strøm på kretsen og får lys i lampen, vil strømmen som går i L-grenen, passere i enten L1 eller L2 gjennom kretsen, avhengig av hvilken posisjon bryterne står i.

Se animasjon på Wikipedia

Koblingsskjema for kryssvender og endevender. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskilder som er styrt av de vanligste lysbryterne som blir brukt i boliger.

CC BY-SASkrevet av Dag Olav Lereim.
Sist faglig oppdatert 03.03.2017

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter