Hopp til innhold

Fagstoff

Koblingsskjema for 1-polt bryter

Her viser vi installasjonstegninger og koblingsskjemaer for 1-polt bryter. For at vi skal kunne gjøre elektriske installasjoner, er vi avhengige av forskjellige skjemaer.
1-polt bryter i deler. Bryteren er satt sammen av disse delene når den skal monteres på en vegg i et åpent anlegg. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Skjult installasjon

Dette skjemaet viser plasseringen av effektuttak/stikkontakt og hvordan rørføringen tegnes i en skjult installasjon. Husk også at når et takpunkt blir brukt som lampepunkt, vil varmeavgivelsen fra lampen gi høyere omgivelsestemperaturer enn forutsatt. Temperaturen kan bli mellom 40 °C og 50 °C, og da må vi bruke reduksjonsfaktorer for strømføringsevnen for kabelen.

Åpen installasjon

Dette skjemaet viser plassering av effektuttak og hvordan kabelføringen er i en åpen installasjon.

Skjema i dokumentasjon

Skjemaet for det elektriske anlegget legges ved i dokumentasjonen for boligen. Dette er praktisk for boligeiere, håndverkere og elektrikere ved endring av boligens konstruksjon og elektriske anlegg. Det er viktig at man oppdaterer skjemaet når det er gjort endringer.

Koblingsskjema

Dette koblingsskjemaet viser hvordan vi skal koble de ulike komponentene sammen. Legg merke til at det er kun L-greina som brytes i 1-polte brytere.

Koblingsskjema for 1-polt bryter. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Relatert innhold

Her skal du installere og lære om forskjellige lyskilder som er styrt av de vanligste lysbryterne som blir brukt i boliger.

CC BY-SASkrevet av Steinar Olsen.
Sist faglig oppdatert 23.02.2018

Læringsressurser

Lys, lysstyring og stikkontakter