Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

HMS ved kontinuerlig regulering

Her skal du kartlegge og iverksette HMS-tiltak i prosessanlegg.
  1. Hvilke sikkerhetstiltak må iverksettes ved arbeid med et trykkluft med maksimumstrykk på 7 bar?
  2. Hvordan er beskyttelsen mot for høy berøringsspenning ivaretatt på nivåreguleringsanlegget du har montert?
  3. Ved montasje av galvanisert kabelkanal skal du kappe en 2,5 m ned til 1m. Foreta valg av kappeverktøy og risikovurder en slik operasjon.
  4. Etter å ha koblet opp et nivåreguleringsanlegg sitter du igjen med følgende avfall: plastnipler, kabelkapp, defekt regulatorutgangstrinn, galvanisert kabelkanal, ledningskanal av plast, aluminiumsspon fra boring i styreskap. Hvordan vil du sortere og håndtere dette avfallet?
    Ta utgangspunkt i mulighetene du har på verkstedet, og gjeldende lokale prosedyrer.
CC BY-SASkrevet av Odd Ståle Vikene.
Sist faglig oppdatert 08.03.2018

Læringsressurser

Kontinuerlig regulering