Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Praktisk oppgave – hjemmelading av elbil

I dette læringsoppdraget skal du planlegge, utføre og gjennomføre sluttkontroll av installasjon av hjemmelader til elbil. Du skal også utarbeide aktuell anleggsdokumentasjon.

En elbil er parkert på brostein utenfor et hus. En ladekabel går fra en boks på veggen til bilen. Foto.

Hjemmelading av elbil, type 2.

Planlegging

En kunde tar kontakt og forteller at han har kjøpt seg ny elbil. Han ønsker et tilbud på installasjon av hjemmelader i garasjen.

Kunden har en forbrukskurs lagt fram til garasjen, den er koblet til en egen kurs i sikringsskapet. Kabelen er PN 2,5 mm², installert med forlegningsmåte A1. Kursen er sikret med en jordfeilautomat type B16A. Lengden på kursen fra koblingspunktet i garasjen til sikringsskapet er 13 meter.

Ellers opplyser kunden at han har kjøpt en bil av typen Audi e-tron 55 quattro, og at han ønsker at ladingen skal foregå så hurtig som mulig. Han ønsker en egen ladestasjon (mode 3). Du kan selv vurdere forskjellige løsninger og ladebokser, alt etter hva du tenker at blir best for kunden.

  1. Foreslå en løsning for kunden, og planlegg hva du trenger av materiell, utstyr og verktøy. Vurder hva som er mulig å få til på den eksisterende kursen. Eventuelt kan du foreslå utbedring av kursen eller å installere en ny kurs.
  2. Lag installasjonstegning og koblingsskjema.
  3. Gjør en risikovurdering for arbeidet.

Praktisk utførelse

  1. Koble opp installasjonen din slik du har planlagt den.

Det er viktig å montere installasjonen fagmessig. Her er det viktig å følge normer og forskrifter. Spesielt relevant er egne krav som gjelder installasjon av ladebokser til elbiler.

Test og sluttkontroll

Installasjonen skal være sikker både for brukeren og for den som arbeider med den. Gjennomfør sluttkontroll og funksjonstest av anlegget ditt.

Dokumentasjon

Utarbeid komplett anleggsdokumentasjon der du får med følgende:

  1. kursfortegnelse
  2. installasjonstegning
  3. koblingsskjema
  4. dokumentasjon av kabel og vern
  5. materialliste
  6. samsvarserklæring
Sist faglig oppdatert 04.12.2020
Skrevet av Bjørnar Mortensen Vik

Læringsressurser

Elbiler

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs