Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Likningen for en rett linje. Ettpunktsformelen

3.2.40

Ei rett linje går gjennom punktene 0, -1 og 1, 1.

a) Finn stigningstallet til denne rette linja.

vis fasit

Stigningstallet er gitt ved y2-y1x2-x1=1--11-0=21=2

b) Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja gjennom disse punktene.

vis fasit

Bruker punktet 1, 1 og stigningstallet fra a) og får likningen y-y1 = ax-x1y-1=2x-1y-1=2x-2      y=2x-1

c) Tegn linja og sjekk om du har funnet riktig løsning.

vis fasit
Graf. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Linja skjærer andreaksen i -1 og har stigningstall 2. Løsningen er riktig.

3.2.41

Ei rett linje har stigningstall 2 og går gjennom punktet 2, 2.

a) Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja.

vis fasit

y-y1 = ax-x1y-2=2x-2y-2=2x-4y=2x-2

b) Tegn linja og sjekk om du har funnet riktig løsning.

vis fasit
Graf. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Linja skjærer andreaksen i -2 og har stigningstall 2. Løsningen er riktig.

3.2.42

Gitt funksjonen fx=-3x+1 Grafen til en annen funksjon g er parallell med grafen til f og går gjennom punktet -1, -2.

Finn funksjonsuttrykket til funksjonen g.

vis fasit

Når grafene til f og g er parallelle, har de samme stigningstall. En likning for funksjonen g blir

y--2 = -3x--1y+2=-3x-3y=3x-5

Funksjonen g kan da skrives gx=-3x-5

3.2.43

Ei rett linje går gjennom punktene 2, 1200 og 5, 4800.

a) Finn stigningstallet til denne rette linja.

vis fasit

a=y2-y1x2-x1=4800-12005-2=36003=1200

b) Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja gjennom disse punktene.

vis fasit

y-y1 = ax-x1y-1200=1200x-2y=1200x-2400+1200y=1200x-1200

c) Tegn linja og sjekk om du har funnet riktig løsning.

vis fasit
Graf. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Linja skjærer andreaksen i -1200 og har stigningstall 1200. Løsningen er riktig.

3.2.44

Ei rett linje går gjennom punktene 0.2, 0.5 og 0.5, 2.6.

a) Finn stigningstallet til denne rette linja.

vis fasit

a=y2-y1x2-x1=2,6-0,50,5-0,2=2,10,3=7,0

b) Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja gjennom disse punktene.

vis fasit

 y-y1 = ax-x1y-0,5=7,0x-0,2          y=7,0x-1,4+0,5          y=7,0x-0,9

c) Tegn linja og sjekk om du har funnet riktig løsning.

vis fasit
Koordinatsystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Linja skjærer andreaksen i -0,9 og har stigningstall 7. Løsningen er riktig.

3.2.45

Ei rett linje har stigningstall 0,01 og går gjennom punktet 2, 0.05.

a) Bruk ettpunktsformelen og finn likningen for linja.

vis fasit

    y-y1 = ax-x1y-0,05=0,01x-2            y=0,01x-0,02+0,05            y=0,01x+0,03

b) Tegn linja og sjekk om du har funnet riktig løsning.

vis fasit
Graf. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Siden linja går gjennom punktet 2, 0.05 og har stigningstall 0,01, må den også gå gjennom punktet 3, 0.06 . Linja skjærer andreaksen i 0,03. Løsningen er riktig.

CC BY-NC-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 02.03.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner