Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Mer om stigningstall og konstantledd

3.2.30

Grafer i et koordinatsystem. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

I koordinatsystemet ovenfor har vi tegnet grafene til de fem funksjonene f, g, h, i og j. Skriv ned funksjonsuttrykket til hver av de 5 funksjonene.

vis fasit

Funksjonsuttrykket til den rød grafen kan skrives som f(x)=3

Funksjonsuttrykket til den blå grafen kan skrives som g(x)=x

Funksjonsuttrykket til den svarte grafen kan skrives som h(x)=4x-1

Funksjonsuttrykket til den lilla grafen kan skrives som i(x)=-3x+2

Funksjonsuttrykket til den grønne grafen kan skrives som j(x)=-12x-32

CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 02.03.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner