Hopp til innhold

Fagstoff

Hvordan tegne grafen til en lineær funksjon

Hvordan kan vi raskt tegne grafen til den lineære funksjonen g gitt ved g(x) = −2x + 4 ?
lineær funksjon.graf.

Metode 1

Vi tegner grafen på grunnlag av verditabellen

Vi vet at grafen blir en rett linje. Da er det egentlig nok med to punkter i verditabellen, men det er lurt å ta med et tredje punkt for kontrollens skyld.
Vi klarer oss godt med hoderegning her og fyller ut tabellen!

x

g(x)

-3

10

1

2

5

-6

lineær funksjon.graf.

Metode 2

Vi tegner grafen på grunnlag av stigningstall og konstantledd

Siden konstantleddet b=4, skjærer grafen andreaksen for y=4. Punktet (0, 4) ligger derfor på grafen.

Stigningstallet er -2. Vi tar utgangspunkt i punktet (0, 4), går en enhet til høyre, og stigningstallet forteller at vi må bevege oss parallelt med y-aksen 2 enheter ned for igjen å møte grafen. Vi kommer til punktet (1, 2). Vi har da to punkter på grafen og kan trekke linjen gjennom disse punktene.

Metode 3

Vi tegner grafen med et digitalt verktøy

Definisjonsmengden er her alle reelle tall. I GeoGebra skriver du inn funksjonsuttrykket på skrivelinjen eller i algebrafeltet. Fra Algebrafeltet kan du «dra» funksjonsuttrykket over til Grafikkfeltet.

Lineær graf i GeoGebra. Skjermbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Olav Kristensen og Stein Aanensen.
Sist faglig oppdatert 11.03.2020

Læringsressurser

Lineære funksjoner