Hopp til innhold

Produksjon og tjenester (TP-TIP vg1)

Materiallære

Kunnskapen om egenskaper til materialer og muligheter for bearbeiding og bruk av dem har gjennom århundrer vært grunnlaget for utvikling og framstilling av forskjellige konstruksjoner og produkter.

Læringsressurser

Materiallære

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Metaller

Fra gammelt av har man delt grunnstoffene i metaller og ikke-metaller. Av omtrent 118 grunnstoffer er cirka 80 metaller, men grensen mellom metaller og ikke-metaller er ikke skarp. I dette emnet får du lære mer rundt legeringer, formbarhet, ledeevner for strøm og varme og ulike typer metaller.

Læringsressurser

Metaller

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter