Hopp til innhold

Fagstoff

Prosjekter på tvers av fag i Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1

Informasjonsteknologi og medieproduksjon Vg1 består av tre programfag, og det er mange treffpunkter på tvers av fagene. Her er en oversikt over en del tema som kan være utgangspunkt for tverrfaglige prosjekter.
Tre glade ungdommer som ser på en pcskjerm. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I denne læringsressursen finner du en rekke forslag til samarbeid og prosjekter på tvers av programfagene til Informasjonsteknologi og medieprodusjon Vg1. Det står forkortelse for hvilke(t) fag kompetansemålene er hentet fra i parentes bak kompetansemålene.

 • PH: Produksjon og historiefortelling
 • TF: Teknologiforståelse
 • KP: Konseptvikling og programmering

Lage og distribuere informasjon til ulike brukergrupper

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Kommunikasjon, målgruppe
 • Enkel design/utforming
 • Beskrive faglige prosesser i ulik programvare og verktøy

Relevante kompetansemål:

Utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer (KP)

Bruke dokumentasjon og dokumentere faglige prosesser (KP)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Utvikle og programmere interaktive historier

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Programmering
 • Interaktivitet
 • Historiefortelling
 • Mestre relevant utstyr og programvare
 • Lage medieprodukter som video, lyd eller bilder og enkel redigering i relevant programvare

Relevante kompetansemål:

Bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier (KP)

Utforske og bruke fortelleteknikk og dramaturgi i egne produksjoner (PH)

Utforske hvordan interaktivitet i historiefortelling kan brukes for å skape engasjement og nye uttrykk, og bruke dette i egen produksjon (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Bruke teknikker for idéutvikling, kreativitet og historiefortelling i produksjon (PH)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)

Lage produkter til flere plattformer

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Idéteknikker
 • Produsere de aktuelle medietypene som skal brukes
 • Mestre relevant utstyr og programvare
 • Ha kunnskap om ulike relevante plattformer
 • Kommunikasjon
 • Design

Relevante kompetansemål:

Visualisere og utvikle konsepter og ideer tilpasset ulike plattformer (KP)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)


Webdesign

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Idéutvikling, skisseteknikk
 • Produsere visuelt innhold (foto/grafisk, layout, typografi, design)
 • Universell utforming
 • Programmering

Relevante kompetansemål:

Utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe (PH)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier (KP)

Bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner (KP)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)

Apputvikling

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Idéutvikling, skisseteknikk
 • Kunne produsere visuelt innhold
 • Programmering

Relevante kompetansemål:

Bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner (KP)

Bruke programmering til å løse praktiske utfordringer og til å fortelle interaktive historier (KP)

Utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe (PH)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Utforske hvordan teknologi kan formidle nye uttrykk og gi nye opplevelser (TF)


Sanntidsproduksjon

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Videoproduksjon (bildeutsnitt, lyd), kamerautsnitt
 • Tekniske tilkoblinger og bruk av streamingtjeneste
 • Sendeplan/plan for sending
 • Lage vignetter

Relevante kompetansemål:

Planlegge og gjennomføre sanntidsproduksjoner (TF)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)


Planlegge og holde kurs

I denne perioden skal elevene forberede, planlegge og gjennomføre kurs til ulike brukergrupper, for eksempel eldre eller barneskoleelever. De må planlegge innholdet i kurset, lage kursmateriell, promotere kurset og sette opp utstyr til kurset i forkant.

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Programvare og verktøy det skal holdes kurs i
 • Lage kursmateriell (layout)
 • Markedsføring
 • Målgruppetenkning
 • Tilpasse informasjon til brukere
 • Brukerstøtte og holde kurs

Relevante kompetansemål:

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

Kjenne til og anvende bransjefaglige metoder og relevant utstyr i produksjon (TF)

Utforske og beskrive sammenhenger mellom løsninger, kundens behov og brukernes forutsetninger og erfaringer (KP)

Lag informasjonskampanje om temaer i faget

Forslag til tema: nettvett, medievaner, mediepåvirkning, personvern, sikkerhet, bærekraft og anskaffelse av teknisk utstyr, installasjon av webserver, konfigurere webserver, konfigurere domene.

Finn en organisasjon eller virksomhet som kan være relevant som oppdragsgiver. Bruk logo og sjekk ut designmanual. Definer målgruppe.

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Noe om det aktuelle temaet
 • Kommunikasjon
 • Informasjonskampanje
 • Produsere aktuelle kampanjeprodukter i ett eller flere medier

Relevante kompetansemål:

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

Utvikle og presentere budskap tilpasset ulike målgrupper og kanaler (PH)

+ kompetansemål om det aktuelle temaet

Lag nettside om temaer i faget

Forslag til tema: nettvett, personvern, sikkerhet, kildekritikk, medievaner, oppsett av databaser, programmering, mediepåvirkning, bærekraft og teknisk utstyr.

Lag det som en opplæringsside

eller

Finn en organisasjon eller virksomhet som kan være relevant som oppdragsgiver. Bruk logo og sjekk ut designmanual. Definer målgruppe.

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Noe om det aktuelle teamet
 • Utvikle nettsider
 • Layout
 • Lage og produsere bilder, video, illustrasjoner

Relevante kompetansemål:

Bruke oppmerkingsspråk og stilsett i ulike produksjoner (KP)

Utforske og bruke komposisjonsprinsipper for å sikre god lesbarhet tilpasset budskap og målgruppe (PH)

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

+ kompetansemål om det aktuelle temaet

Lag forklaringsvideo om temaer i faget

Forslag til tema: nettvett, personvern, sikkerhet, algoritmer, hvordan ta gode bilder, hvordan gjøre lydopptak, gjøre sanntidsproduksjon, layout, sette opp databaser.

Hva bør elevene kunne fra før eller lære i denne perioden:

 • Noe om det aktuelle temaet
 • Videoproduksjon

Relevante kompetansemål:

Produsere og kommunisere innhold innenfor ulike sjangre tilpasset visuelle og auditive medier (PH)

+ kompetansemål om det aktuelle temaet

CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid.
Sist faglig oppdatert 09.05.2020

Læringsressurser

Verktøykasse IM