Hopp til innhold

Fagartikkel

Skadepyramiden

Tallet på små ulykkeshendelser er høyt i forhold til tallet på virkelige katastrofer. Vi bør likevel være klar over at dersom vi får ned tallet på mindre alvorlige ulykker, reduserer vi samtidig risikoen for at det skal skje en virkelig stor katastrofe.

Mann uten sikring står på kanten av et stilas. Foto.

usikret arbeid

En vanlig måte å illustrere antallet skader på er ved hjelp av en skadepyramide. Skadepyramiden beskriver hvordan en skade kan oppstå og utvikle seg. En skadepydamide sier noe om statistiske forhold: fra mange små hendelser via skader og ulykker til en katastrofe.

Illustrasjon av skadepyramide - 1000 små hendelser, 100 skader,  10 ulykker og 1 katastofe. Illustrasjon.

skadepyramide

For å unngå en katastrofe må man begynne med å «luke ut» de små hendelsene. Man må med andre ord «krympe» pyramiden.

Vi krymper pyramiden ved å redusere antallet små hendelser. Når antallet små hendelser går ned, får vi færre skader, færre ulykker og vi unngår forhåpentligvis en katastrofe.

Illustrasjon av en krympet skadepyramide. 900 små hendelser,  90 skader og 9 ulykker. Illustrasjon.

en «krympet skadepyramide»

Tenk over


En sjef i et veitransportfirma sa: Vi har så mange små trafikkskader med bilene våre at jeg er redd for at vi snart får en dødsulykke. Hvilke tiltak kan bedriften gjøre for å redusere antallet trafikkskader?

Sist faglig oppdatert 29.03.2021
Skrevet av Monica Gjertsen Steinbakken
Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS

Læringsressurser

Datasikkerhet

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter