Hopp til innhold

Oppgave

Oppgave om digitalisering

Les fagstoffet om digitalisering og om analoge og digitale signaler før du jobber med oppgavene.

Et analogt signal er vist som en jevn bølge som bølger bortover. Illustrasjon.

Når vi digitaliserer et analogt signal, tar vi målinger av signalet med faste mellomrom. Dette kalles for sampling.

Oppgaver


  1. Hvor kommer begrepet digital fra, og hva betyr det?
  2. Hva er fordelene og ulempene med analoge signaler?
  3. Hva er fordelene og ulempene med digitale signaler?
  4. I fagstoffet ble enhetene DAC og ADC nevnt. Gjør søk og finn mer informasjon om disse og skriv et par linjer om hver enhet og hva de gjør.
  5. Skriv noen eksempler på hvor du mener begrepene digital og digitalisering ville passe godt inn. Beskriv hvorfor du mener det passer.

Ekstraoppgaver

  1. Digitalisering av lyd ble beskrevet som et eksempel i teksten om digitalisering. Skriv en kort tekst der du beskriver stegene for hvordan digitalisering av bilde eller video fungerer.
  2. Beskriv hvilke oppgaver Digitaliseringsdirektoratet skal gjøre og trekk inn prosjekter de har vært med på.
Sist faglig oppdatert 20.02.2020
Skrevet av Tron Bårdgård

Læringsressurser

Analogt og digitalt

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs