Hopp til innhold

Fagstoff

Navigere tekstbasert i Linux

Grafisk brukergrensesnitt brukes av de fleste systemer som vanlige brukere møter. For servere sparer vi ressurser og får bedre tilgang til alle maskinens funksjoner hvis vi bruker tekstbasert styring.
Illustrasjon av en smilende pingvin som sitter ved siden av en pc med grønn koding på skjermen.
Åpne bilde i et nytt vindu

Virtuelt filsystem i Linux

For å kunne navigere seg rundt er det viktig å forstå hvordan filsystemet er strukturert. Forskjellige operativsystemer håndterer dette forskjellig. For eksempel har Windows operativsystem et separat filsystem for hver enkelt partisjon (en harddisk kan ha én eller flere partisjoner).

Synlige partisjoner får stasjonsbokstav (for eksempel C: eller D:), og hver av disse har sitt eget filsystem. Som standard brukes (C:)-partisjonen til Windows-installasjonen, og her finner vi standard plassering for installerte programmer og hjemmeområder for brukerne. Men det er også mulig å legge dette på andre partisjoner som kan være på helt andre disker.

utklipp fra "min datamaskin" i Windows, viser to harddisker (C: og E:) og en Blue Ray spiller (D:)

I Windows er det derfor fint mulig å ha dokumenter med samme navn og mappenavn så lenge de ligger på forskjellige partisjoner. For eksempel (C:\dokumenter\tekstdokument.txt) og (E:\dokumenter\tekstdokument.txt).

Linux har håndtert filsystemet på en annen måte. De bruker et virtuelt filsystem som starter på rot (/). Rotmappen (/) er montert til partisjonen med Linux-installasjonen. Under rotmappen ligger undermapper og filer i en trestruktur på samme måte som vi er vant med fra Windows.

Andre partisjoner og harddisker kan monteres hvor som helst under rotmappen (/). For eksempel kan dette gjøres som i tabellen under:

Partisjon nr.

Monteringspunkt

Harddisk 1 Partisjon 1 (Linux installasjonen)

/

Harddisk 2 Partisjon 1

/sikkerhetskopi

Harddisk 2 Partisjon 2

/sikkerhetskopi/kopi-av-kopi

Monteringspunkt til andre partisjoner styres helt av brukeren. Dette gir stor fleksibilitet, men kan være forvirrende for brukere som er vant med et Windows-miljø.

For å vise fram filtreet som er i Linux kan vi bruke et program som heter tree. Bruk kommandoene under for å installere og kjøre det. Det er sannsynlig at du må oppgi passord og også bekrefte installasjonen av programmet.

Bash

1sudo apt install tree
2tree / -L 1 -d

Resultatet ditt vil sannsynligvis ligne det som vises under. Her listes alle mapper under rot (/) opp. De lyseblå punktene er snarveier som peker til mapper som ligger et annet sted i filsystemet.

Liste over mappene som ligger under rotmappen ( / ) i Ubuntu operativsystem. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Absolutte og relative adresser

Når du arbeider i et tekstbasert brukergrensesnitt, trenger du ofte å beskrive plasseringen av filer og mapper. Til nå har vi gjort dette med absolutte adresser.

En absolutt adresse inneholder den fullstendige fil-adressen til en fil eller mappe og starter dermed alltid med rotmappen (/).

I eksemplet under er vi pålogget med en bruker som heter "bruker", og det ligger en fil i hjemmemappen til denne brukeren som heter "ipadresse.txt"

Hvis man skal åpne denne filen i skriveprogrammet Nano ved hjelp av en absolutt adresse, blir adressen som følgende:

Bash

1nano /home/bruker/ipadresse.txt 

Hvis brukeren "bruker" allerede står i sin hjemmemappe (/home/bruker), så kan en relativ adresse brukes i stedet. Den relative adressen inneholder bare forskjellen i plassering fra hvor brukeren står når kommandoen brukes.

Bash

1nano ipadresse.txt

Hvis filen hadde ligget i en undermappe fra hvor du står, for eksempel (/home/bruker/filer), så vil den relative adressen være:

Bash

1nano filer/ipadresse.txt

Fordelen med relative adresser er at de tar mye kortere tid å skrive inn. Ulempen er du må være på riktig sted i filsystemet for at de skal fungere.

Viktige kommandoer for navigering i Linux

Se plassering i filsystemet

Som oftest vil din plassering være mulig å lese ut av ledeteksten som maskinen gir deg. Men hvis dette ikke er tilgjengelig, kan kommandoen (pwd) brukes for å få fram plasseringen i filsystemet.

Komandoen pwd blir kjørt, og datamaskinen gir svar tilbake at brukeren er i mappen /home/bruker. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Flytte plassering i filsystemet (change directory)

Når du logger deg inn i Linux, vil plasseringen din mest sannsynlig være hjemmemappen til brukeren din, for eksempel (/home/bruker). For å flytte deg til andre mapper i filsystemet kan du bruke kommandoen (cd) etterfulgt av plassering du ønsker å flytte til.

Det er mulig å bruke både relative og absolutte adresser når du skal navigere deg rundt. Men for å være tydelig vil eksemplene vises med absolutte adresser.

I eksemplet under står brukeren i sin hjemmemappe (/home/bruker) og flytter seg over til mappen (/etc/dhcp).

Bash

1cd /etc/dhcp

I skjermbildet under ser vi resultatet av kommandoen.

terminalfelt med kommandoen "cd /etc/dhcp" Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Liste opp filer og mapper

Kommandoen (ls) lister opp innholdet i mapper. I sin enkleste form lister denne opp alle filer og undermapper fra den mappen du står i. Kommandoene i eksemplet under flytter den påloggede brukeren til rot (/) og kjører så (ls)-kommandoen.

Bash

1cd /
2ls

Resultatet kan bli noe slik som du ser under.

Liste over undermapper og filer som ligger i rotmappen. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

For mer informasjon kan du bruke tillegg som (-la) for å få mer detaljert informasjon.

Bash

1ls -la

Resultatet fra denne kommandoen kan se ut som på bildet under.

Lang liste med filer og mapper. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Det er også mulig å liste opp innhold i mapper du ikke står i ved hjelp av en absolutt adresse:

Bash

1ls /etc
CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 02.11.2020

Læringsressurser

Enkeltressurser for oppsett av Wordpress