Hopp til innhold

Fagstoff

Oppdatere Linux med APT

Operativsystemer og programmer er i stadig utvikling. Spesielt ut fra et sikkerhetsperspektiv er det viktig å være oppdatert. For Linux-baserte systemer kan enkle kommandoer brukes for å oppdatere både OS og programmer.
Oppdateringsbar som er halvt blå og halvt svart. En pingvin som smiler surt sitter oppå. Under baren står det "oppdaterer..." Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Linux kommer i mange varianter (også kalt distribusjoner), det eneste kravet er at de må bruke den samme Linux-kjernen. Det finnes derfor flere forskjellige pakkesystemer for oppdateringer og installasjoner av programmer. Eksempler på dette er APT, dpkg, RPM, YUM, pacman, Google Play og F-Droid. I denne teksten fokuserer vi på APT (Advanced Package Tool). Dette brukes i flere av de store Linux-distribusjonene, både i operativsystem-versjoner som er tilpasset for klientbruk og for serverbruk. Eksempler på slike er blant annet Ubuntu, Debian og Linux Mint. Denne artikkelen tar utgangspunkt i Ubuntu Server 24.04 som operativsystem.

1. Søk etter tilgjengelige oppdateringer

Fra maskinens tekstbasert brukergrensesnitt, enten lokalt eller via SSH, kan du bruke følgende kommando for å søke etter tilgjengelige oppdateringer:

Bash

1sudo apt update

"sudo" forteller operativsystemet at vi ønsker å gjøre kommandoen som kommer etter med opphøyede rettigheter, det vil si som en superbruker. Dette omgår skrivesperrer og andre sikkerhetstiltak som normalt hindrer en vanlig Linux-bruker fra å kunne skade viktige filer. Det er sannsynlig at du blir spurt om brukerpassord for å kunne gå videre. Kommandoen "apt update" henter ned en fil-liste fra pakkearkivene (repository) som Linux-distribusjonen bruker. Disse pakkearkivene har ferdig kompilerte versjoner av programvare som er testet og skal fungere med denne versjonen av operativsystemet. Noen ganger ønsker vi å legge til andre pakkearkiver. Da legges disse inn i filen (/etc/apt/sources.list) , og en "apt update" må brukes for å søke gjennom det nye pakkearkivet.

Skjermbilde som viser at kommandoen "sudo apt update" blir kjørt. Det vises så flere linjer med tekst som beskriver framgangen i oppdateringssøket før en sluttmelding sier at det er 53 pakker som kan oppdateres. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Når (apt update) har gjort seg ferdig, vil du få opp en melding som ligner den som er på bildet over. Denne viser hvor mange pakker som kan oppdateres. En pakke kan være et helt program, eller det kan være en avgrenset del av et program. For mer informasjon kan du bruke kommandoen (apt list --upgradable) for å få en liste over hvilke pakker som har en oppdatering klar.

2. Installere tilgjengelige oppdateringer

For å oppdatere alle installerte pakker brukes kommandoen:

Bash

1sudo apt upgrade

Kommandoen lister opp alle pakkene som kan oppdateres, hvor mye data som må lastes ned og hvor mye plass det vil ta etter installasjon. Du vil så få spørsmål om du ønsker å gjennomføre installasjonen. Her kan du skrive inn "y" og Enter (eller bare Enter) for å gå videre eller "n" og Enter for å avbryte. Trykk "y" og Enter for å gjøre installasjonen.

Skjermbilde som viser at kommandoen "sudo apt upgrade" blir kjørt. Maskinen lager en lang liste over hvilke pakker som er klare for oppdatering. Til sist får brukeren beskjed om hvor mye plass oppdateringen vil ta og spørsmål om å bekrefte installasjon med Y for Yes eller N for No. skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordelen med (apt upgrade) er at det er en ganske trygg måte å installere oppdateringer på. Den installerer oppdateringer til alle allerede installerte datapakker.

Noen ganger vil en oppdatering av en datapakke også gjøre at denne datapakken trenger tilgang til andre nye datapakker som ikke var installert tidligere. Slike avhengigheter (dependencies) blir ikke håndtert av (apt upgrade). I slike tilfeller kan kommandoen (sudo apt dist-upgrade) hjelpe. Denne avklarer også nye avhengigheter og installerer disse.

Oppdatere til ny hovedversjon av Linux-distribusjonen

Vanlige oppdateringer oppdaterer så langt som mulig innenfor den hovedversjonen av Linux som er installert – for eksempel Ubuntu Server 20.04, som kom ut i april 2020. Etter hvert vil du ønske å oppgradere denne til ny hovedversjon, for eksempel Ubuntu Server 24.04.

Bash

1sudo do-release-upgrade

Dette er en oppgradering som kan skape problemer og gjøre at tjenester ikke lengre fungerer som oppsatt, det er derfor viktig å ta sikkerhetskopi før du gjør versjonsoppgraderingen.

For lab-oppsett på skole bør du ikke gjøre en slik oppgradering uten direkte verifisering av læreren din. En ny hovedversjon vil gjøre at manualer og opplæringsmateriell kan bli utdaterte og ikke lengre være riktige.

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 22.06.2024

Læringsressurser

Enkeltressurser for oppsett av Wordpress