Hopp til innhold

Fagstoff

Installasjon av WordPress

WordPress er et mye brukt publiseringssystem for nettsteder. Denne guiden går gjennom installasjonsprosessen av WordPress på egen fysisk eller virtuell server.
Nettleser som viser en sidemeny med mange valg og et hovedvindu med forskjellige maler for utseende av nettside som kan velges i Wordpress. Skjermdump
Åpne bilde i et nytt vindu

Denne guiden går ut fra at du allerede har installert (L)AMP på din Ubuntu-server. Dette guiden er tilpasset oppsett av webserver uten domene, bare IP-adresse brukes for å koble seg til.

Klargjøre database

Steg 1 – Logg inn i databasesystemet

Logg inn i din webservers database. Du vil bli spurt om passord, og da oppgir du passordet du satte tidligere.

Bash

1sudo mysql -u root -p

Steg 2 – Gjør database-tilpasninger.

WordPress trenger sin egen database og databasebruker.

Kjør hver linje for seg med Enter mellom hver linje.

Hver kommando avsluttes med (;). Dette er standardisert, og hvis dette mangler, forstår ikke database-systemet at kommandoen er ferdigskrevet selv om du trykker Enter. Kommandoene gjør følgende oppgaver:

 1. Lager en database som heter nettside_db
 2. Lager en lokal bruker som heter databasebruker og setter passord på denne. Velg gjerne et annet passord.
 3. Gir databasebruker rett til å arbeide med nettside_db-databasen.
 4. Oppfrisker rettighetene til alle brukere og databaser.
 5. Avslutter database-systemet.

Text

1CREATE DATABASE nettside_db;
2CREATE USER databasebruker@localhost IDENTIFIED BY 'passord';
3GRANT ALL PRIVILEGES ON nettside_db.* TO databasebruker@localhost;
4FLUSH PRIVILEGES;
5exit;

Under kan du se eksempel på hvordan database-systemet responderer på hver enkelt kommando.

Linjer med kommandoer som gjør databasen klar for wordpress. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Last ned og konfigurer WordPress

I denne delen skal du laste ned og gjøre fil-tilpasninger som gjør at WordPress blir aktivt og kan konfigureres ferdig gjennom nettleser.
For kommandoer som gjør forandringer i filsystemet, er kommandoen ls -la lagt til. Dette er for å vise forandringene som skjer underveis. ls -la gjør ingenting annet enn å vise innholdet i mappen du er i.

Steg 1 – Flytt deg til webside-mappen

Bruk kommandoene under til først å flytte plassering og etterpå liste opp innholdet i denne mappen:


Bash

1cd /var/www/html
2ls -la

I bildet under kan du se at webserver root-mappen bare har to filer (index.html og info.php):

tilbakemelding fra linux som viser innholdet i mappen "/var/www/html". Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 2 – Last ned nyeste versjon av WordPress


Kommandoene under laster ned nyeste versjon av WordPress og viser innholdet i mappen.

Bash

1sudo wget -c http://wordpress.org/latest.tar.gz
2ls -la

Du kan nå se at filen latest.tar.gz er lastet ned. Dette er et nedpakket filarkiv som inneholder mange filer og mapper.

"ls -la" kommando som viser at en ny fil er i mappen, "latest.tar.gz". Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 3 – Pakke ut det nedlastede filarkivet

Kommandoen under pakker ut filarkivet. Siden det ikke er oppgitt noen plassering, vil filene legges i den samme mappen som brukeren står i (/var/www/html).


Bash

1sudo tar -xzvf latest.tar.gz
2ls -la

Når du kjører kommandoen ls -la, kan du legge merke til at den nye mappen (wordpress) ikke har root som eier, dette må vi justere i neste steg.

liste over filer og mapper i /var/www/html. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 4 – Sette rettigheter på mappe og filer

Tidligere, da du installerte Apache webserver, ble det laget en bruker som heter www-data og en gruppe med samme navn. Vi ønsker å gi denne brukeren og gruppen eierskap til den nye wordpress -mappen.

chown-kommandoen styrer eierskap av filer og mapper.

-R -parameteret gir beskjed om at rettighetene skal forandres også for undermapper og filer under den mappen som oppgis (rekursivt).Bash

1sudo chown -R www-data:www-data wordpress/
2ls -la

Som du kan se på bildet under, har mappen wordpress nå fått ny eier og eiergruppe.

ls -la-kommandoen viser filer og mapper i /var/www/html. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 5 – Flytte plassering til WordPress-mappen

Gå inn i wordpress -mappen og se hva som ligger der.


Bash

1cd wordpress/
2ls -la

Innholdet i WordPress-mappen /var/www/html/wordpress er hovedsakelig php-skriptfiler. Når en nettleser ber om åpning av én av disse, vil PHP-skriptet bli kjørt på serveren og svaret sendt til nettleseren.

Liste over filer som er i wordpress mappen. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Steg 6 – Gi konfigurasjonsmal nytt navn

I WordPress-mappen ligger en fil som heter wp-config-sample.php, dette er en mal som vi kan bruke for å konfigurere WordPress. Bruk kommandoen under til å gi denne filen nytt navn.


Bash

1sudo mv wp-config-sample.php wp-config.php
2ls -la

Ny ls -la -kommando vil vise at filen nå har fått nytt navn.


Steg 7 – Gjøre tilpasninger i mal

Åpne mal-filen wp-config.php ved hjelp av skriveprogrammet Nano.

Bash

1sudo nano wp-config.php

Gå nedover i dokumentet til du finner variablene som er listet opp under. Fyll så inn informasjonen som er riktig for din database.

Define ( 'DB_NAME' , 'nettside_db' )

Define ( 'DB_USER' , 'databasebruker' )

Define ( 'DB_PASSWORD' , 'passord' )

Pass på at du ikke fjerner apostrofene som er rundt databasenavnet, brukernavnet og passordet.

linjer med innstillinger som PHP-skriptene trenger for å koble seg til database. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Litt lengre ned i wp-config.php kan du sette nøkler for bruk til å lage sikre nettleser-cookies for brukerne av nettsiden. Dette er et nyttig sikkerhetstiltak som tar liten tid å sette opp. Nøklene må være 60 tegn lange og bør være så tilfeldige som mulig. Wordpress.org har sin egen generator for tilfeldige tegn som kan brukes.

Åtte linjer hvor det kan legges inn 60 tilfeldige tegn, disse er merket med 'put your unique phrase here'. skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Når du har lagt inn nøklene som skal brukes, trykker du (Ctrl + X) og bekrefter forandringen med "y". Trykk så Enter for å bekrefte filnavnet.

Konfigurere Apache

Webserveren (Apache2) trenger å konfigureres slik at den sender forespørsler den mottar videre til WordPress-mappen.

Steg 1 – Flytt plassering til Apache2-mappe for konfigurering

Bash

1cd /etc/apache2/sites-available/
2ls -la

Når du lister opp innholdet i /etc/apache2/sites-available/, skal det ligge en fil der som heter 000-default. Denne gjorde det mulig for oss å få fram Apache sin demoside tidligere.

Steg 2 – Lag ny konfigurasjonsfil

Bruk skriveprogrammet Nano til å lage en ny fil i /etc/apache2/sites-available/.


Bash

1sudo nano wordpress.conf

Kopier inn informasjonen under i filen.

Text

1<VirtualHost *:80>
2 DocumentRoot /var/www/html/wordpress
3 <Directory "/var/www/html/wordpress">
4       AllowOverride All
5    </Directory>
6 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
7    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
8</VirtualHost>

Når alle linjer er kopiert, bruk (Ctrl + X) og bekreft forandringen med "y". Trykk så Enter for å bekrefte filnavnet.

Steg 3 – Deaktiver gammel konfigurasjon og aktiver den nye

Kjør kommandoene etter hverandre. Det som skjer, er at du først deaktiverer den gamle konfigurasjonsfilen 000-default. Den neste kommandoen laster inn den nye konfigurasjonen du nettopp lagde i wordpress.conf. Den siste kommandoen får Apache til å laste inn konfigurasjonenene på nytt.Bash

1sudo a2dissite 000-default
2sudo a2ensite wordpress.conf
3sudo systemctl reload apache2

Konfigurere WordPress gjennom nettleser

Hvis alle stegene har vært vellykket, skal det nå være mulig å koble seg til WordPress med nettleser. Skriv inn IP-adressen til din webserver. Hvis du ikke blir automatisk flyttet over, kan du prøve å bruke direkteadressen [IP-adresse]/wp-admin

Språkliste i en nettleser. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu

Fordi det meste av guider og innhold til WordPress er på engelsk, anbefales det å bruke dette som språk. Trykk "Continue" for å gå videre.

På neste side setter du nettsidenavn og lager adminbruker for WordPress (via nettleser). Fyll ut og trykk "Install WordPress"

Nettside med felter for oppsett av nettsidenavn, brukernavn, passord, e-post adresse og om nettsiden skal være søkbar for søkemotorer. Skjermbilde fra wordpress
Åpne bilde i et nytt vindu

Søkemotorer som Google søker jevnlig over alle nettsider på Internett. Det er mulig å be om at siden ikke skal vises av Google og andre. Dette er veldig praktisk for testsider.


Hvis installasjonsprosessen gikk fint, vil du få opp et skjermbilde som ligner dette. Trykk på "log in" for å logge på med adminbrukeren du nettopp satte opp.

Nettleservindu som sier "Success, Wordpress has been installed". Videre får du opp brukernavnet til adminbrukeren og en knapp nederst sier "log in". Skjermbilde.
Åpne bilde i et nytt vindu

Etter pålogging blir du sendt til WordPress sitt Dashboard. Herfra kan du gjøre mange tilpasninger av din WordPress-side. For å se nettsiden slik den ser ut for andre brukere, er det et ikon oppe til venstre av et lite hus og navnet på din side. Trykk her for å gå til selve nettsiden. For å komme tilbake til Dashboardet kan du skrive inn [IP-adresse]/wp_admin i nettleseren.

nettside med en liste til venstre med kategorier og detaljert informasjon i midten av skjermen. Skjermbilde
Åpne bilde i et nytt vindu
CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 18.11.2020

Læringsressurser

Enkeltressurser for oppsett av Wordpress