Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Arbeid med talesyntese

Talesyntese (speech synthesis) lar oss simulere mennesketale og har vært brukt i tiår som hjelpemiddel for synshemmede. I nyere tid har økt tilgjengelighet, lydkvalitet og stemmerealisme åpnet for nye bruksområder for talesyntese. I disse oppgavene skal du se nærmere på og teste talesyntese.
To tegnede hoder er vendt mot hverandre, mellom munnene går det lydbølger. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Talesyntese på bokmål med Clara

0:00
-0:00

Talesyntese på nynorsk med Hulda

0:00
-0:00

Oppgaven er delt i to deler, og det er ekstraoppgaver til slutt. Den første delen er teoretisk, men krever bruk av en videotjeneste som YouTube for å finne eksempler. Den andre delen er praktisk og krever spesialprogramvare som enten er installert på datamaskinen, eller som det går an å jobbe med via en nettside. Det bør være mulig å gjøre oppgavene med gratisversjoner eller prøveversjoner av programvare.

 1. Gi fem eksempler på områder der vi bruker talesyntese i dag.

 2. Gi eksempler på områder der du tror talesyntese kan bli vanlig å bruke i framtida.

 3. Talesyntese har mange mulige bruksområder som er positive, men slik teknologi kan også brukes av forskjellige trusselaktører til skadelig aktivitet. Gi eksempler på dette.

 4. Søk etter nyhetssaker med eksempler på at talesyntese har blitt brukt til skadelig aktivitet.

 5. Talesyntese har røtter tilbake til tidlig på 1900-tallet. Finn fire eksempler på eldre talesyntese.

 6. Skriv to korte tekster, en på norsk og en på engelsk. Finn noen forskjellige tjenester for tekst til tale (text-to-speech), og omgjør teksten til tale.
 7. I den forrige oppgaven forsøkte du forskjellige talesynteseprodukter. Hvordan taklet programvaren den norske teksten sammenlignet med den engelske?

Ekstraoppgave

 1. Det er påstått at alle menneskestemmer er unike. Er du enig i denne påstanden? Gjør søk og se om du finner forskning om dette.

 2. Talesyntesens stemmeprofiler er basert på generiske stemmer, som ikke er identisk med ekte menneskers stemmer, men det er mulig å lage talesyntese som etterligner ekte stemmer. Søk på nettet etter eksempler på dette.

 3. Finn programvare som kan etterligne spesifikke stemmer og forsøk med din egen stemme.

  Merk: Selv om det er spennende å prøve slik teknologi, er det også farer forbundet ved det. Derfor må du selv vurdere om du ønsker å gjøre oppgaven, og om tjenesten eller programvaren du bruker, vil håndtere stemmeprofilen din på en måte som du er komfortabel med.

  Dersom du velger å gjøre oppgaven: Hva ble resultatet, og er det legitime bruksområder for slik teknologi?

CC BY-SASkrevet av Tron Bårdgård.
Sist faglig oppdatert 22.11.2021

Læringsressurser

Nye opplevelser med teknologi