Hopp til innhold

Fagartikkel

Kortfilm

En kortfilm er en film som er kortere enn en vanlig kinofilm. En kortfilm kan være basert på fiksjon eller på fakta. En kort fiksjonsfilm kalles gjerne novellefilm. Novellefilmen har en fortettet fortellingsstruktur.

LK20LK06

Tuba Atlantic er et eksempel på en norskprodusert novellefilm.

Kortfilm

Kortfilm er i utgangspunktet en betegnelse på en film som er kortere enn en vanlig film som blir vist på kino. Lengden på det vi kaller kortfilm, kan variere fra 5 til 30 minutter.

Begrepet kortfilm blir brukt både om novellefilmer (som er korte spillefilmer), animasjonsfilmer, dokumentarfilmer, informasjonsfilmer, reklamefilmer og eksperimentelle filmer.

Novellefilm

I norskfaget har du lært noe om forskjellen mellom en novelle og en roman. Forskjellen er ikke bare knyttet til lengden på den fiktive fortellingen, men også til fortelleteknikk og bruk av litterære virkemidler som lar oss ane mer enn det vi ser av konfliktene fortellingen handler om.

Novellefilmen har en mer intens og fortettet fortellingsstruktur enn spillefilmen. Vi blir presentert for færre karakterer og konflikter, og handlingen foregår gjerne på et bestemt sted og i et kort tidsrom. Som i den litterære novellen blir vi ofte ført rett inn i handlingen uten å bli introdusert for de karakterene og konfliktene vi møter.

Eksempler

Roman Polanskis Two Men and a Wardrobe (1958) og Lars von Triers Nocturne (1980) er eksempler på kjente novellefilmer.

Den norske novellefilmen Farukhs mynt tar opp en aktuell problemstilling.

Animerte kortfilmer

De første animasjonsfilmene som ble laget, var tegnefilmer. Bakgrunnen og figurene ble tegnet og overført til gjennomsiktige ark, som så ble plassert lagvis og avfotografert på et animasjonsbord. Men den klassiske, håndlagede tegnefilmen er på vei ut. De fleste animasjonsfilmer som blir laget i dag, tar i bruk avansert datateknikk.

Toril Koves kortfilm Min bestemor strøk kongens skjorter (1999) er laget ved hjelp av den klassiske tegnefilmteknikken. Filmen ble nominert til Oscar. Et viktig virkemiddel i tegnefilmer er den naive stilen. I Koves film ser vi en konge som blir halshugget, men fordi det hele er tegnet i en naiv stil, blir fortellingen langt fra så dramatisk som om scenen hadde vært filmet på ordinær måte.

Kortfilm basert på fakta

Mange dokumentarfilmer og informasjonsfilmer er laget i kortformat. Hensikten er gjerne å belyse en problemstilling eller påvirke holdninger.

Eksempel: Kortfilmen Første skudd

Se norsk kortfilm

Tjenesten filmbib inneholder et utvalg norske kortfilmer. Du få se dem med nasjonalt lånekort.

Sist oppdatert 07.01.2018
Skrevet av Ragna Marie Tørdal

Læringsressurser

Mediesjangere