Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Gruppeprosesser

De fleste barn tilbringer hverdagen i grupper sammen med andre barn. Steinbråten barnehage i Oslo har lang erfaring med grupper og gruppeprosesser, og i denne filmen deler de sine erfaringer med oss.

Oppgaver

 1. Hvor viktig er gruppetilhørigheten for barn og unge? Hva lærer barn av å delta i grupper?

 2. Hvordan kan ei gruppe styrke følelsen av tilhørighet og oppfylle omsorgsbehovet til den enkelte?

 3. Hva er fordelen med grupper som har vært mye sammen?

 4. Hvordan kan vi som voksne bidra til å skape gode holdninger innad i gruppa?

 5. Hva er viktig å tenke på når vi setter sammen ei gruppe?

 6. Hva kan tilhørighet til ei gruppe bidra til for barn og unge? Gi eksempler.

 7. Hva er prososial adferd? Hvorfor er det viktig med prososial adferd i gruppesammenheng?

 8. Hva betyr det at ingen barn skal oppleve å være syndebukk?

 9. Hvordan kan du være med på å skape trygghet for alle i ei gruppe? Forklar og gi eksempler.

 10. Hvilken betydning har det å få felles opplevelser?

 11. Hvordan vil du beskrive ei god gruppe? Gi eksempler og begrunn hvorfor.

Praktiske oppgaver

 1. Finn ut hvordan du lager pil og bue, og prøv å lage det.

 2. Finn ut hvordan du lager seljefløyte, og prøv å lage en.

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 04.05.2021

Læringsressurser

Grupper