Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Bygge selvfølelse og selvtillit

God selvfølelse og selvtillit fører til at vi har det bra. Som barne- og ungdomsarbeidere skal vi bidra til å bygge en positiv selvfølelse og selvtillit hos barn og unge. Da bidrar vi til at de bygger opp et positivt selvbilde og en trygg identitet.

I denne filmen snakker spesialpedagog Inger Olaug Nordstad om forskjellen på selvfølelse og selvtillit hos barn.

Oppgave 1. Selvfølelse og selvtillit

 1. Hva er selvfølelse?
 2. Hva er selvtillit?
 3. Hvilken betydning kan selvfølelse og selvtillit ha for din identitet?
 4. Tenk tilbake til egen barndom eller situasjoner i dag. Husker du en situasjon der en voksen ga deg følelsen av å bli sett og forstått? Hva gjorde denne følelsen med deg?
 5. Forklar hvorfor mobbing og maktmisbruk kan føre til dårlig selvfølelse.

Oppgave 2. Anerkjennelse og ros

 1. Hva er anerkjennelse?
 2. Hva kan du gjøre for å vise at du tar følelsene til barn og unge på alvor? Gi konkrete eksempler og begrunn svaret ditt.
 3. Hva er ros, og hva bidrar ros til?
 4. Hva sier og gjør du når du skal gi ros til barn og unge?
 5. Når er det naturlig for deg å gi ros?
 6. Reflekter over disse spørsmålene:

  • Hvorfor bør vi presisere hva vi roser, og ikke bare si: "Bra!" eller "Flott"?
  • Hva er forskjellen på anerkjennelse og ros med tanke på selvfølelse og selvtillit?
  • Hva er forskjellen på å anerkjenne det barnet gjør underveis, og det å rose produktet av det barna har gjort, med tanke på selvfølelse og selvtillit?
 7. Lag et tankekart med oversikt over hva anerkjennelse, oppmuntring og ros bidrar til for barn og unges selvfølelse og selvtillit.

Oppgave 3. Legge til rette for utvikling av gode følelser

 1. Reflekter over hva du kan gjøre og si

  • for at barnet du møter, skal føle seg god nok som det er
  • for å støtte barn og unge som sliter med å uttrykke seg eller med å uttale enkelte lyder og ord riktig
  • for å vise at du forstå bakgrunnen for hvorfor barn eller unge føler eller oppfører seg slik de gjør
  • for å støtte en ungdom som vil ha høye karakterer i alle fag, men som ikke lykkes
 2. Hvordan kan du bygge barn og unges selvfølelse uavhengig av hva det får til eller presterer?
 3. Reflekter over hvilken betydning språk har for barn og unges opplevelse av seg selv og sin identitet.

Oppgave 4. Ungdom, selvfølelse og selvtillit

I denne filmen snakker helsesykepleier Anne Holter Bentzerød om forskjellen på selvfølelse og selvtillit hos ungdom.

 1. Hva er selvrespekt?
 2. I filmen sier Anne H. Bentzerød at mange ungdommer sier de har dårlig selvfølelse.

  • Hvordan kan du hjelpe ungdom til å bygge positiv selvfølelse?
  • Hvordan kan du hjelpe ungdom til å føle seg viktige og verdifulle?
 3. Hvordan kan du hjelpe ungdom til å føle selvtillit i ulike situasjoner?

Relatert innhold

CC BY-SASkrevet av Siv Stai.
Sist faglig oppdatert 02.03.2021

Læringsressurser

Selvbilde og trygg identitet