Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Hvordan ivareta og fremme humor og glede?

Humor og glede er viktig for trivsel og den psykiske helsa. På mange måter kan humor virke som en støtdemper mot stress og kriser som barn og unge vil oppleve i livet. Humoristisk sans kan utvikles på lik linje som alt annet i livet.
To glade gutter som ler og tuller. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Humor

Humor er en måte å uttrykke seg på. Vi uttrykker både meninger og følelser gjennom humor. Humor er en viktig del av personligheten vår, og det påvirker de sosiale ferdighetene våre.

Se filmen Humor og glede før du starter med denne oppgaven. Jobb gjerne sammen med en eller flere medelever.

 1. Hva er humor for deg? Hvilken verdi har humor og latter for deg i hverdagen?

 2. Hvilken verdi har tull og tøys, latter og glede for barn og unge?

 3. Hvorfor er humor en viktig del av hverdagen i arbeidet med barn og unge?

 4. Finn ut hva som skjer i hjernen, hjertet, musklene og andre deler av kroppen når vi ler.

 5. Hvordan kan dere bruke barnas innspill og barnas perspektiver for å løsne litt på det seriøse og åpne for tull og tøys, latter og glede?

 6. Diskuter følgende påstander:

  • Humor kan oppstå hvor som helst.

  • Å gi rom for tull og tøys er å ta barns stemme på alvor.

  • Barn er mer lekne, og voksne er mer seriøse.

  • Humor er en viktig mellommenneskelig kompetanse.

  • Å kunne le av egne tabber er en viktig egenskap.

  • Vi må alltid ha rom for humor og latter, tull og tøys.

  • Et godt humør og en positiv innstilling skaper rom for humor.

 7. Barn tuller og tøyser og gjør spillopper. Noen voksne vil definere det som rampestreker. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider anerkjenne barns tull og tøys slik at de opplever glede, og styrke barnas selvbildet og selvtillit?

 8. Å møte barns humor betyr ikke at vi skal holde show og være morsomme for barna, men hva betyr det egentlig?

 9. Hvilken sammenheng er det mellom humor og læring?

 10. Hvordan kan du som barne- og ungdomsarbeider fremme humor og barnas bruk av humor?

Lita jente spiser brødskive sammen med en voksen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Lek med språk

Å eksperimentere, tulle og tøyse med språk er en form for humor. Når vi vrenger og vrir på ord, skaper det mye latter og glede i hverdagen.

Jobb gjerne sammen med en eller flere medelever med disse oppgavene.

 1. Hvordan kan du leke med språket sammen med barn og unge? Gi eksempler.

 2. Husker du noen tullevers, rim, vitser eller gåter fra du selv var liten?

 3. Finn ulike tullevers, rim, vitser eller gåter og les eller framfør dem for hverandre.

 4. Lek med ord med flere betydninger. Et eksempel: "ristet brød". Brødet kan ristes i brødrister, men du kan også riste det med hånden. Hva tror du skjer hvis du spør et barn om det vil ha ristet brød, og så rister du brødskiva med hånden? Gi flere eksempler på hvordan dere kan leke med ord som kan bety flere ting.

 5. Hvorfor tror dere at barn synes det er artig med slike ord med flere betydninger?

 6. Øv deg på å fortelle en vits eller morsom historie. Her må du tenke på rytme, mimikk og stemmebruk i måten du vil framstille vitsen/historien på for andre. Framfør vitsen eller historien for noen andre i klassen.

 7. Vi bruker språk til å tøyse med hverandre. Gi eksempler på hvordan dere tuller med språket for å se om det har en innvirkning på andre.

 8. Hvordan bruker barn språket til å tøyse med hverandre? Gi eksempler.

 9. Husker du noen tøysesanger fra du var barn? Finn sanger som er tøysete og morsomme å synge med barn. Syng sammen i klassen.

Lita jente med overrasket uttrykk i ansiktet titter ut fra et puteslott. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Forske på humor, tull og tøys

I denne oppgaven skal dere være forskere. Temaet for forskningen deres er "Tøys og tull, latter og glede".

Jobb sammen i ei gruppe på tre til fire personer. Dokumenter det dere gjør, hele veien i prosessen.

 1. Reflekter sammen rundt temaet og hva dere har lyst til å finne ut.

 2. Lag en problemstilling. Problemstilling er det spørsmålet dere ønsker å finne et svar på. Se forslag nedenfor til forskningsspørsmål hvis det er vanskelig å komme på noe selv.

 3. Planlegg hvordan dere kan finne svar på problemstillingen. Velg om dere vil observere, intervjue eller hente kunnskap fra litteratur.

 4. Samle inn informasjon og opplysninger som kan gi svar på problemstillingen.

 5. Lag en oppsummering av hva dere har funnet ut.

 6. Presenter for resten av klassen hva dere har gjort, og hvilket resultat dere har kommet fram til. Her velger dere om dere vil lage en skriftlig rapport, film, podkast, PowerPoint-presentasjon eller lignende.

Forslag til problemstilling/forskningsspørsmål:

 • Hva er tull og tøys, og hvilken betydning har det for oss?

 • Hvordan ivaretar og fremmer voksne barnas tøys og tull i barnehage/SFO eller klubb?

 • Hva skjer i kroppen når vi tøyser og tuller?

 • Hvordan opplever barn og unge det når voksne tuller og tøyser?

 • Hvorfor trenger barn og unge tøys og tull?

 • Hva slags tøys og tull liker barn og unge?

Relatert innholdCC BY-SASkrevet av Siv Stai og Riborg Anna Ringereide.
Sist faglig oppdatert 02.09.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon