Hopp til innhold

Fagstoff

Kultur og kommunikasjon

Kommunikasjon og kultur henger tett sammen og kan til og med sies å være to sider av samme sak. Hvordan påvirker kulturelle faktorer hvordan vi kommuniserer med hverandre?
Utsikt over 17. mai-toget på Karl Johans gate i Oslo, med slottet i bakgrunnen. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Kultur

Et bilde på forholdet mellom kulturen og mennesket er havet og fiskene: Havet er helt avgjørende for hvordan fiskene lever, men de er ikke oppmerksomme på at det omgir dem. I tillegg er fiskene en del av havet og kan påvirke det. Slik fiskene først merker havet når det blir borte, og de ligger og gisper på land, blir vi også bevisste på de kulturelle rammene når vi blir tatt ut av det vante og kjente.

Kulturelle koder er innflettet i alt vi gjør, og de oppstår og gjenskapes hele tiden i det sosiale samspillet med andre rundt oss. Samtidig er kultur det som gjør at vi kan ha samhandling, gjennom å gi oss felles koder og regler som vi bruker når vi skaper mening.

Tenk over / diskuter

Har du noen gang opplevd å være utenfor dine kjente kulturelle fellesskap, som en fisk på land? Hvordan føltes det?

Kultur gjør kommunikasjon mulig

En definisjon av kultur er at det er det som gjør kommunikasjon mulig. (Eriksen, 1993). Når vi forstår hverandre, er det fordi vi har et felles "lager" av mening som vi deler med andre i kulturelle fellesskap. Vi bruker det vi har i lageret når vi avkoder og innkoder mening i meldingene vi kommuniserer med. Vi velger verbale og ikke-verbale tegn etter reglene som gjelder i de kulturelle fellesskapene vi deltar i. Dette utgjør de rammene for kommunikasjon, eller kulturkonteksten.

Kulturforskjeller kan skape misforståelser i kommunikasjonen når vi har ulike kulturelle referanser eller koder for å tolke og skape mening. Ved å bruke begreper fra kommunikasjonsmodellene, kan vi si at kulturelle faktorer kan føre til støy i kommunikasjonen. Å kunne kommunisere hensiktsmessig med mennesker med andre kulturelle koder enn deg selv, er å ha interkulturell kompetanse. Men hvordan kan vi få øye på hvilke kulturelle faktorer som påvirker kommunikasjon når det kulturelle ofte er usynlig for oss som "svømmer" i den?

Ungdom med mobiltelefoner i hendene. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Et komplekst samspill mellom faktorer

De sosiale faktorene som påvirker kommunikasjon, som identitet, roller, klasse, normer og verdier, varierer også på tvers av kulturelle kontekster. Samspillet mellom disse faktorene kan være veldig komplekst.

I noen tilfeller vil sosial status eller klasse være det som preger kommunikasjonen mest, mens i andre tilfeller vil kjønn være det som er mest framtredende. En norsk og en russisk mann kan ha mange kulturelle koder til felles som gjør at de forstår hverandre, men det kan også være store forskjeller i hvordan de forstår farsrollen, for eksempel. Samtidig kan en indremisjons-kvinne fra Sørlandet ha flere verdier til felles med en somalisk familiefar i en samtale om pappa-perm, enn med ei tenåringsjente fra Ålesund.

Det er også mange kulturelle fellesskap med egne koder på digitale plattformer, der kjønn og alder ikke spiller noen rolle, fordi dere ikke møter hverandre fysisk. Dermed kan en trebarnsmor fra Tana og en ung dataingeniør fra Manchester være helt på nett med hverandre når de møtes for å spille World of Warcraft online.

Det er altså ikke noen enkel fasit på hvilke faktorer som spiller inn når vi mennesker kommuniserer, men du må ha som utgangspunkt at sosiale og kulturelle faktorer kan både bidra til forskjeller og likheter i hvordan du og andre forstår og uttrykker mening. Det er også viktig å tenke på at det er vanskelig å se vannet vi svømmer i selv, mens det er lettere å peke på kulturelle faktorer som skiller seg fra våre egne.

Tenk over / diskuter

Er kultur bare noe "de andre" har, eller får du øye på de kulturelle faktorene som former deg?

Hvordan kan du avgjøre hvilke sosiale og kulturelle faktorer som er relevante for å forstå en samtale mellom to mennesker?

Bruk det du kan og har lært, og forklar sammenhengen mellom kultur og kommunikasjon med dine egne ord.

Kilder

Eriksen, T. H. (1993). Små steder – store spørsmål. Universitetsforlaget.

Bøhn, H og Dypedahl, M. (2017). Veien til interkulturell kompetanse. Fagbokforlaget.

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 11.12.2020

Læringsressurser

Kommunikasjon og kultur