Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Kommunikasjon på tvers av kultur

Hva kan vi lære om kommunikasjon og kultur av en engelsk-italiener som er bosatt i Norge?

Oppgave

I videoen under beskriver Pellegrino Riccardi sine erfaringer med kommunikasjon på tvers av kulturer:

TED X på YouTube: Cross cultural communication

Se videoen og bruk kunnskap om kommunikasjon og kultur til å reflektere rundt disse spørsmålene:

  • Hva er Riccardis definisjon av kultur? Likner den på noen av definisjonene på kultur som du kjenner til fra før?

  • Hvorfor tror du han blir behandlet forskjellig ut fra hvilken nasjonalitet andre oppfatter at han har?

  • Hvilke normer og verdier i den norske kulturen peker han på i eksemplene sine?

  • "Hvis du skal forstå andre, må du først forstå deg selv". Hva er dine tanker om denne påstanden?
  • Pellegrino Riccardi bruker sine erfaringer til å komme med råd om hvordan vi kan kommunisere på tvers av kulturer. Kan du oppsummere rådene hans i fem setninger?

CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 24.03.2021

Læringsressurser

Kommunikasjon og kultur