Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er kultur?

Mange forhold rundt oss mennesker henger sammen med kultur. Kultur påvirker hvordan vi oppfører oss, hva vi liker og ikke liker, hvordan vi snakker til hverandre, og hva vi oppfatter som rett og galt. Den som skal arbeide med mennesker, må derfor ha forståelse for hvilken betydning kultur har.
Samisk familie med samekofter på. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Vi fødes og sosialiseres inn i en kultur. Gjennom oppdragelse, opplevelser og aktiv deltakelse tar vi opp i oss den kulturen som gjelder der vi vokser opp. Kultur overføres fra generasjon til generasjon, men kulturen endrer seg likevel over tid.

Begrepet kultur

Kultur er et omfattende begrep, og det kan forklares på ulike måter. I denne sammenhengen handler det om felles ideer, verdier, holdninger, regler, vaner og tradisjoner. Moralske og religiøse leveregler som råder i et samfunn er også en del av samfunnets kultur.

To barn holder et flagg sammen. Foto.

Kulturen sveiser oss sammen

Grunnen til at kulturen sveiser oss sammen, er at vi vokser inn i et fellesskap når vi vokser inn i en kultur. Vi lærer oss og tar opp i oss det folk i tidligere tider har hatt felles når det gjelder kunnskaper, ideer, verdier og normer, og som de mener er så viktige at de ønsker å føre dem videre til de nye samfunns medlemmene.

De nye samfunnsmedlemmene kommer derfor til å dele dette med forgjengerne. Dermed får vi et fellesskap ikke bare mellom dem som lever samtidig, men også mellom de gamle og de nye generasjonene.

Overføring av kultur

La oss se litt nærmere på hvordan denne overføringen av kulturen fra en generasjon til den neste har foregått opp gjennom tidene.

  • De nye samfunnsmedlemmene har måttet tilegne seg stort sett de samme grunnleggende kunnskapene om samfunnet og omverdenen som generasjonen før dem. Det er jo den eldre generasjonen som bestemmer hva de unge skal lære. Barna og ungdommen får disse kunnskapene fra foreldre og nærmiljø, i barnehage og skole.
  • Den eldre generasjonen prøver også å fortelle den yngre at det er best at de unge lever etter de gamle sosiale normene. Disse normene bygger på verdier som vi har felles. De fleste av oss er for eksempel enige i at det er galt å stjele, at drap er en forferdelig handling, og at det er best å være ærlig i de fleste situasjoner. Det finnes nok folk som er uenige i disse normene, men de er ikke så mange at fellesskapet sprekker av den grunn.
  • Fra tidlige barneår av deltar vi i og tilegner oss de samme ritualene. Et ritual er en handling som gang etter gang blir utført på samme måte i visse situasjoner, for eksempel dåps-, vielses- og begravelsesseremoniene. Andre eksempler er jule-, nyttårs- og 17. mai-feiringen her i landet.

Noen utfordringer til deg

  1. Søk på kultur på Internett. Finner du noen interessante nettsteder? Velg ut et utvalg sider som du overfører til One Note eller andre lagringsverktøy. Husk kildekritikk.
  2. Hva betyr ordet kultur?
  3. Fordypningsoppgave: Les om kulturbegrepet på samfunnsfagsidene.

Relatert innhold

CC BY-NC-SASkrevet av Trine Merethe Paulsen, Guri Bente Hårberg og Erik Sølvberg. Rettighetshaver: Fagbokforlaget
Sist faglig oppdatert 11.03.2020

Læringsressurser

Kommunikasjon og kultur