Hopp til innhold

Fagartikkel

Det flerkulturelle Norge

Til alle tider har mennesker flyttet over landegrensene. Noen flytter inn i et land (innvandrer/immigrerer), mens andre flytter ut (utvandrer/emigrerer). Mennesker som flytter til Norge i dag, kommer hit av svært ulike årsaker.

LK20LK06
Utsnitt av to ansikter. Et med blått øye og et med brunt øye. Foto.

Flerkulturelt samfunn

Norge har etter hvert blitt et flerkulturelt samfunn som består av mennesker fra en rekke ulike kulturer. Noen flytter hit for å studere, jobbe eller gifte seg, mens andre flytter fra krig, sult, fangenskap eller å være på flukt.

Ved å bruke sidene til Statistisk sentralbyrå (SSB) og Utlendingsdirektoratet (UDI) om innvandring vil du til enhver tid kunne holde deg oppdatert på en rekke fakta om innvandring til Norge.

Selv om det finnes en offisiell definisjon på hva en innvandrer er, dekker den likevel ikke den virkeligheten som mange innvandrere opplever i sin hverdag. Noen kjennetegn ser ut til å være sterkere knyttet til innvandrerbegrepet enn andre. Dette gjelder for eksempel:

 • hudfarge
 • navnetradisjoner
 • språkferdigheter
 • klesdrakt
 • mattradisjoner
Jente med hijab samtaler med blond langhåret jente. Foto.

Integrering, segregering eller assimilering

Et land kan velge å forholde seg til minoriteter/innvandrere på ulike måter. Det er vanlig å dele dette inn i tre hovedmåter:

 • Integrering. Tilpasning - å bli en del av det nye samfunnet samtidig som en beholder og vedlikeholder sin opprinnelige kultur. De som er i mindretall, har samme rettigheter og plikter som resten av befolkningen. Dette er norsk politikk i forhold til minoriteter. Barnehage og skole er viktige arenaer for å få til god integrering.
 • Segregering. Atskillelse - å leve atskilt fra andre kulturelle grupper i samfunnet, som minoritet . Minoritesgruppen har vanligvis lite kontakt med hovedkulturen. Segregeringen kan være tvungen eller frivillig.
 • Assimilering. Å bli lik - som majoriteten i det samfunnet man kommer til. Minoritetens kultur blir borte eller mer lik hovedkulturen.

Fagarbeider

For den enkelte kan det være viktig at vi bruker de rette definisjonene, men som fagarbeider er det viktigste at du møter hvert enkelt menneske med respekt, åpenhet og interesse. Som profesjonell yrkesutøver er din jobb å gi brukere/kunder et tilbud som dekker de behov de har uavhengig av kulturbakgrunn.


Noen utfordringer til deg:

 1. Gjør deg kjent med UDIs nettsider.
 2. Gjør deg kjent med Statistisk sentralbyrås nettsider om innvandring.
 3. Lær deg de definisjonene du finner i teksten på disse to nettsidene. Gå deretter sammen i grupper og forklar hverandre begrepene. Øv til dere kan alle begrepene.
 4. Hva tror du grunnen er til at vi knytter enkelte kjennetegn sterkere til innvandrerbegrepet enn andre?
 5. Ta utgangspunkt i bildene og lag en tekst om det flerkulturelle Norge.
 6. Under og etter krigen ble det født mange barn som hadde tysk far. Men ettersom tyskere ligner på nordmenn, er det ikke vanlig å kalle disse menneskene for innvandrere. Barn med pakistanske foreldre kalles derimot gjerne innvandrere selv om de har bodd hele sitt liv i Norge. Hvordan kan du forklare dette?
 7. Tenk deg at du jobber i en barnehage. Hva kan du som fagarbeider gjøre for at barn og foreldre skal føle seg integrert?
Sist oppdatert 13.03.2020
Skrevet av Trine Merethe Paulsen og Guri Bente Hårberg

Læringsressurser

Sosial og kulturell kompetanse