Hopp til innhold

Arbeidsoppdrag

Finn opp en diskusjons-app!

Mange av plattformene for diskusjon på nett er designet på en måte som gjør at hets, enveis-kommunikasjon og sterke motsetninger er blitt en del av nettdebatten. Kan du finne opp en app som gir en bedre samfunnsdebatt?
Mobiltelefon med apper. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Del 1

Hva er situasjonen i dag? Bruk to minutter på å diskutere med sidemannen din hva som kjennetegner en typisk diskusjon på digitale medier i dag.

Del dette med klassen for å skape en felles forståelse for problemene som dere nå skal bidra til å løse.

Del 2

Kom opp med en idé til en ny app eller digital plattform som løser problemene dere beskrev i del 1, og som fremmer samarbeid, lytting og nyanser.

 1. Bruk først fem minutter individuelt til å skrive ned tanker og ideer.
 2. Gå så sammen i grupper på tre for å dele ideene. Jobb sammen med å utvikle en felles app-idé. Illustrer ideen deres med tegninger.
 3. Fordel disse oppgavene i gruppa:
 • En i gruppa skal ha ansvaret for å drive arbeidet framover og passe på at alle får bidra i diskusjonen.
 • Gruppemedlem nummer to skal ha ansvaret for å notere ned alle ideer som kommer opp.
 • Det tredje gruppemedlemmet skal ha ansvaret for å søke opp informasjon som dere kan bruke i arbeidet. Hen skal også passe på at gruppa svarer på oppgaven med bidraget sitt.

Del 3

Presenter app-ideen deres for klassen:

 1. Forklar hvordan dere tror den vil påvirke samfunnsdebatten.
 2. Hvordan har dere løst noen av problemene som dere beskrev først i oppgaven?

Del 4

Diskuter og vurder alle app-forslagene. Hvilken av ideene tror dere vil fungere best? Hvorfor? Se spesielt på disse punktene:

 1. Hvordan har appen lagt til rette for at det er rom for å ha forskjellige meninger?
 2. Hvordan er appen utformet for at det skal bli vanskeligere å komme med personangrep og hets?
 3. Hvem tror dere kommer til å bruke appen til å diskutere?
CC BY-SASkrevet av Caroline Nesbø Baker.
Sist faglig oppdatert 06.10.2019

Læringsressurser

Tverrfaglige prosjekter – Informasjonsteknologi og medieproduksjon