Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Analyser en interaktiv fortelling

Se en interaktiv fortelling alene eller sammen med klassen. Studer og observer hvordan den er bygd opp, ta ulike valg, og beskriv og analyser den interaktive fortellingen.
En interaktiv historie gir en rekke valg som påvirker historien. Blir du ranet, skal du da velge å løpe etter raneren eller skal du ringe politiet? Illustrasjonen viser deg ulike valg du kan ta underveis, og hvilke konsekvenser valgene dine har for fortellingen. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Oppgave

Gjør en analyse av en interaktiv fortelling. Bruk strukturen fra sjekklista under. Denne passer best til en skriftlig analyse, men den kan tilpasses et annet format som en presentasjon eller en video.

Målet med denne oppgaven er at du skal bli trygg på begreper som interaktivitet, dramaturgi og hva interaktiv historiefortelling er. Gjennom utforsking av en interaktiv historie skal du finne igjen kjennetegn ved en interaktiv fortelling. Du skal se på flere mulige utviklinger av en fortelling som starter med ett utgangspunkt.

Når du er en aktiv mediebruker, får du mulighet til å påvirke forløpet. Når du selv gjør en analyse, setter opp strukturen og til slutt reflekterer over hvordan du opplever en interaktiv historie, stiller du sterkere når du selv skal utvikle interaktive fortellinger.

Fase 1: Sett deg inn i fagkunnskap om interaktivitet

Fase 2: Utforsk en interaktiv fortelling

Velg en interaktiv fortelling. Bruk punkt 1 i sjekklista nederst på siden og finn informasjon om fortellingen.

Det kan være

 • et dataspill

 • en interaktiv nettreportasje

 • en interaktiv serie

Fase 3: Se produktet

Se produktet og jobb med punkt 2 og 3 i sjekklista. Dette kan gjøres individuelt eller i plenum i klassen. Enten kan dere systematisk alltid velge alternativ til venstre eller høyre, eller så kan dere velge fra gang til gang. Ser klassen den interaktive fortellingen sammen, kan dere stemme over alternativene dere velger. Gjør det med håndsopprekning, lapper med alternativer a og b eller gjennom et interaktivt program. Poll Everywhere er et gratis verktøy som kan brukes i PowerPoint, og her kan dere stemme over alternativer fortløpende.

Fase 4: Se produktet igjen og prøv andre alternativer

Nå er det på tide med en alternativ versjon. Velg andre alternativer enn den første gangen. Se punkt 4 i sjekklista.

Fase 5: Gjør analysen

Se punkt 5 i sjekklista og gjør analysen.

Fase 6: Reflekter

Se punkt 6.

Sjekkliste analyse av interaktiv fortelling

 1. Ha med kort informasjon om den interaktive fortellingen:

  • Tittel
  • Skaper
  • Produksjonsår
  • Varighet
  • Medietype
  • Format/lenke/tjeneste
  • Kort beskrivelse av utgangspunktet for fortellingen (sted, karakter, mål)
  • Minst ett bilde (oppgi kilden)
 2. Sett opp struktur med valgene du tar når du ser filmen første gang, nummerer disse. Nummerer hvert valg fra starten av med tall fra én og utover. Beskriv alternativene med bokstaver fra a og utover. Skriv helt enkelt og i stikkordsform.
 3. Beskriv og forklar de valgene du tar og hvordan historien utvikler seg. Vis til strukturen fra punkt 2. Fortell hvorfor du gikk for disse valgene.
 4. Se fortellingen igjen, ta andre valg, utvid strukturen fra punkt 2. Beskriv og forklar hva som er likt og ulikt fra den første versjonen du så. Legg merke til hvordan historiene slutter.
 5. Analyser fortellingen. Trekk inn fagkunnskaper og dine egne tanker og refleksjoner. Gå for den første eller den andre versjonen du så. Beskriv hovedtrekk i handlingen. Velg deg ut to av temaene under som du fokuserer på.

  • Dramaturgi
  • Hvordan interaktivitet påvirker historien
  • Bruk av virkemidler (velg et par)
  • Klippeteknikk
  • Karakterer, utvikling og samspill
 6. Reflekter til slutt. Skriv et par avsnitt om hvordan du opplevde denne interaktive fortellingen. Hva er fordeler og ulemper med å ha en multilineær, interaktiv fortelling sammenlignet med en lineær fortelling uten valg og påvirkning av deg som seer? Hva har du selv lært om interaktive fortellinger av å analysere denne fortellingen? Skriv tre tips til deg selv og andre medieelever som skal lage en interaktiv fortelling.

Relatert innhold

Interaktivtet åpner for en mer aktiv bruk av mediene, der publikum kan være med og bestemme hva som skjer på en nettside, i et spill eller i et TV-program.CC BY-SASkrevet av Stina Åshildsdatter Grolid .
Sist faglig oppdatert 11.01.2023

Læringsressurser

Interaktivitet og historiefortelling