Hopp til innhold

Egenvurdering

Egenvurdering for emnet Historiefortelling og dramaturgi

Hvor godt forstår du historiefortelling, dramaturgi og interaktivitet?
Ordsky med ord knytta til dramaturgi. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Har du forstått?

Kan du svare ja på alle spørsmålene nedenfor, har du veldig god greie på hva historiefortelling og dramaturgi betyr i mediefag, og kan bruke dramaturgi i arbeidet med egne produksjoner.

  • Jeg vet hva en fortelling er.
  • Jeg kjenner til ulike dramaturgiske modeller.
  • Jeg kan bruke dramaturgi i en produksjon.
  • Jeg kan forklare og gjenkjenne Hollywood-modellen.
  • Jeg kan vurdere dramaturgien i en produksjon.
  • Jeg kjenner til APUS-modellen.
  • Jeg kan bruke APUS-modellen i egen produksjon.
  • Jeg kan kjenne igjen episodisk dramaturgi.
  • Jeg forstår hva interaktivitet er.
  • Jeg kan vurdere struktur og fremdrift i en interaktiv fortelling.

NØKKELORD

CC BY-SASkrevet av Maren Aftret-Sandal.
Sist faglig oppdatert 13.11.2019

Læringsressurser

Historiefortelling og dramaturgi