Hopp til innhold

Fagstoff

Lyd som virkemiddel

Den norske journalisten Tor Fuglevik har uttalt at «radio er intellektets kino og hjertets teater». Lyd skaper altså bilder hos mottakeren. For å bruke lyd på best mulig måte i en medieproduksjon er det nyttig at du har kunnskap om både fortelleteknikk og virkemidler.

I denne videoen får du praktiske tips om hvordan du kan jobbe med lyd i en filmproduksjon.

Fortelleteknikk

Fortelleteknikk i lyddesign dreier seg om hvordan man komponerer en medieproduksjon med lyd ved hjelp av ulike virkemidler som skaper bilder hos lytterne. Det lydspråket du velger å bruke i en medieproduksjon, enten det er en radioreportasje, kortfilm eller for eksempel en reklamefilm, vil påvirke hvordan mottakeren oppfatter budskapet.

Virkemidler

Virkemidler er de lydelementene og metodene du velger å bruke for å sette sammen lyden i en medieproduksjon. Hvordan du sier det som skal sies, hvordan du bruker musikk og effektlyder, og hvilke miljølyder som velges, er med på å skape bilder hos lytteren.

Stemmer og replikker

Replikker i fiksjonsfilm, uttalelser i et intervju eller en kommentar i en reportasje egner seg godt til å formidle informasjon. Et virkemiddel som ofte brukes i radio, er at programlederen snakker direkte til lytteren. Dette skaper større engasjement, og programmet føles mer personlig for mottakeren. Intervjuet i radio og TV brukes nesten alltid for å få fram fakta og ulike synspunkter på en balansert måte. Men et intervju kan inneholde flere stemmer samtidig. På radio kan det gjøre det vanskeligere å forstå budskapet.

Blokk og speak

En blokk på radio, eller speak på TV, er reporterens fortellerstemme i en reportasje. Dette leses og redigeres inn i etterkant for å binde elementer som intervjustrekk, musikk eller miljølyd bedre sammen. Forskjellen på en blokk og en speak er at blokken skal beskrive og skape bilder for lytteren som ikke kan se. Blokken er også viktig for å formidle fakta og informasjon om for eksempel hvem vi har intervjuet. I TV taler derimot bilder og plakater for seg selv, og speaken blir mer et supplement til bildene vi ser.

Kontentum

Kontentum eller reallyd er opptak av miljølyder på opptaksstedet. Det kan være trafikkstøy, barn som ler, fuglesang, eller bare klangen i det rommet opptakene blir gjort i. Slike lyder kan bidra til å formidle hva slags miljø og atmosfære filmen eller reportasjen utspiller seg i.

Musikk

Musikk brukes til å framheve stemninger og påvirke følelsene våre. Å klippe på rytme er som regel viktig dersom musikken er framtredende. Men som et virkemiddel kan du også bruke musikk som står i kontrast til den stemningen bildene formidler. En skremmende historie følges av en annen type musikk enn en romantisk fortelling.

Effektlyder

Effektlyder er lyder du enten produserer selv eller finner i et lydarkiv. Det kan for eksempel være en ekstra tydelig lyd av en dør som knirker, eller en annen skummel lyd som gjør at de som ser filmen, får en følelse av fare og dramatikk. Effektlyder kan lett misforstås hvis de brukes feil.

Stillhet

Stillhet er et virkemiddel som kan brukes for å lage en pause, gå fra et tema til et annet, markere en slutt eller skape spenning.

Diegetisk og ikke-diegetisk lyd

Lyd fremhever og forsterker stemninger og er derfor en viktig del av totalopplevelsen av en film. Det brukes både lyd som hører naturlig hjemme der filmen blir tatt opp, og lyd som blir lagt til. Det kalles diegetisk og ikke-diegetisk lyd.

Diegetisk lyd kan være lyden fra en bil som kjører forbi, eller musikk fra et radioapparat som står på i bakgrunnen. Det er lyd som hører naturlig hjemme i filmuniverset, der handlingen foregår.

Eksempler på ikke-diegetisk lyd er lydeffekter og musikkspor som legges på i etterkant. Det er lyd som ikke finnes naturlig i filmuniverset.

CC BY-SASkrevet av Tina Andersson Jensen, Ragna Marie Tørdal og Mairi Macdonald.
Sist faglig oppdatert 28.12.2017

Læringsressurser

Auditive medier