Hopp til innhold

Fagartikkel

Subtraktiv fargeblanding - CMYK

Subtraktiv fargeblanding er blanding av pigmenter. Pigmenter er fargestoff som brukes i trykkfarge og maling. CMYK står for grunnfargene: Cyan -Magenta - Yellow - blacK. Sammen kan disse fargene skape opplevelse av ulike farger, myke overganger og mange nyanser.

Tre beholdere med de tre primærfargene i CMYK tømmes, blandes og gir svart farge. Animasjon.

CMYK er et fargesystem som brukes i firefargetrykk. Når alle fargene i CMYK-systemet blandes, blir resultatet svart.

Subtraktivt fargesystem

Subtrahere betyr å trekke fra. Lysrefleksjonen blir mindre når fargepigmenter blandes. Vi fjerner altså lys når vi blander trykkfarger eller maling. Blanding av alle grunnfargene gir svart.

CMYK

Fargepatroner i en skriver. Foto.

CMYK er et fargesystem som brukes i firefargetrykk. Bokstavene CMY står for primær- eller grunnfargene cyan, magenta og yellow. Cyan er en blåfarge, magenta en rødfarge, og yellow er gul. Ved å bruke ulike mengder av fargene CMY kan en stor del av fargespekteret gjengis på trykk.

CMYK-verdier

Fargevelger i Photoshop. Skjermbilde.

Blåfarge oppgitt i CMYK-verdier

CMYK-verdier blir oppgitt i %. Hvis du legger inn 0 % for CMY (cyan, magenta og gul), får du hvit, og med 100 % fargeverdi får du svart. Denne svartfargen blir litt matt. Derfor har vi i tillegg svart som egen farge i dette fargesystemet, og det er denne svartfargen bokstaven K står for. K betyr Key-tone. Svart brukes for å gi kontrast og dybde i bilder.

Rasterpunkter

Hvis du ser på et avis- eller ukebladbilde med forstørrelsesglass, vil du se grunnfargene som små punkt. Hver av fargene cyan, magenta, yellow og key color (svart) trykkes som rasterpunkter med forskjellig størrelse. Disse plasseres inntil og over hverandre på papiret. Når disse fargene blandes, kan de vise ”alle” mulige farger.

Nærbilde av et øye med rasterpunkter. Foto.

Nærbilde av rasterpunkt.

Få og små rasterpunkter slipper igjennom mye hvit farge fra papiret og gir inntrykk av en lys farge, mens tette og store punkter gir mørk farge. Slik skaper CMYK en opplevelse av riktige farger, myke overganger og mange nyanser for eksempel i et fargefotografi.

Fargefotografi som viser CMYK-fargetrykkene hver for seg og samlet. Foto.

Bilde av fargefotografi som viser CMYK-fargetrykkene hver for seg og samlet.Sist faglig oppdatert 04.07.2019
Skrevet av Kari Kosvaag Rønning, Inger Gilje Sporaland og Ellen Johansen

Læringsressurser

Grafisk design

Fagstoff

Oppgaver og aktiviteter

Vurderingsressurs