Hopp til innhold

Fagstoff

Former og luft

Et design består av organiske eller geometriske former, og av tomrommet mellom dem. Et enkeltelement har sin betydning, men satt i en større sammenheng blir den ett med en annen form og kan få en ny betydning. Tredimensjonale former krever et design som fungerer uansett hvilken side man ser det fra.
Porsche med dekor. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

I grafisk design har du lært at arbeidet dreier seg om å sette sammen elementer etter komposisjonsprinsipper. Byggeklossene dine er designelementer med egenskaper som for eksempel farge, struktur og størrelse.

Når du skal planlegge og lage et design, er form et viktig designelement. En form defineres som utseendet til og grensene for en figur eller et legeme. Du kan beskrive former som:

  • åpne eller lukkede
  • myke eller harde
  • store eller små
  • organiske eller geometriske
  • opake (ugjennomskinnelige) eller transparente (gjennomsiktige)
  • positive eller negative

Former kommuniserer ulikt avhengig av hvilke kjennetegn de har. En form som blir satt sammen og gruppert med andre former, kan kommunisere noe annet enn når den står alene.

Formkontraster. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Geometriske og organiske former

Det er to hovedgrupper av former – geometriske og organiske. Geometriske former er kanskje det første du kommer på når du hører ordet form? Sirkler, firkanter, trekanter og mangekanter er eksempler på dette. Geometriske former er lett gjenkjennelige og skaper gjerne orden og struktur.

Kvadrater og rektangler er de vanligste geometriske formene i komposisjoner som består av tekst og bilder. Siden sirkler er mindre vanlige i komposisjon, kan de brukes til å tiltrekke seg oppmerksomhet, framheve og skille elementer fra hverandre, eller til å få mer bevegelse og liv i komposisjonen.

Organiske former er uregelmessige og asymmetriske og forbindes gjerne med former vi finner i naturen. De har ofte kurver og virker mer tilfeldige enn de geometriske. Det gjør dem mer interessante, men de skaper også mer uorden.

Du kan organisere og gruppere, skape bevegelse og retninger, framheve og skape fokuspunkter, underbygge budskapet og formidle stemninger ved å bruke former bevisst.

Luft og negativt rom

Det tomme området mellom, rundt, over, under eller inni objekter kaller vi luft eller negativt rom. Noen mener at luften rundt er like viktig som de formene du faktisk setter inn i en komposisjon.

Former defineres både av rommet rundt og av rommet inni dem. Luften rundt er viktig for at vi skal oppfatte og finne det vi leter etter. Det gir mottakeren pusterom og tid til å oppfatte innholdet.

Negativt rom. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Komposisjoner med mye luft oppfattes gjerne som mer stilfulle enn der elementer står tett sammen. Når du skal trykke bøker og magasiner, fører mye luft til flere sider og en dyrere produksjon. Det gjør at design med mye tomrom tradisjonelt har blitt sett på som mer eksklusive enn der man har utnyttet plassen godt for å spare penger.

Ulike formater og flater krever ulike hensyn

Når du jobber med visuell kommunikasjon, er det som oftest todimensjonale flater du designer for. Skjermer, papir og skilt er eksempler på slike flater. Av og til kan du også få i oppdrag å designe for tredimensjonale produkter, som emballasje, klær, penner, nøkkelringer og kopper. Da må du ta hensyn til at budskapet må kunne oppfattes fra flere sider.

Også webdesign i HTML og CSS krever spesielle hensyn. Websiden kan ofte oppfattes som en firkant med mange mindre firkanter inni. Da er det opp til deg som designer å gjøre noe med disse firkantene for å få uttrykket mer variert.

CC BY-SASkrevet av Ellen Johansen.
Sist faglig oppdatert 23.09.2021

Læringsressurser

Grafisk design