Hopp til innhold

Oppgave

Hva kan du om vannbasert borevæske (WBM)?

Husker du fakta om vannbasert borevæske? Når brukes den, og hvordan testes den? Sjekk deg selv i denne testen.

Sist faglig oppdatert 28.07.2017
Skrevet av Linda Vasshus Lidal
Rettighetshaver: Cerpus AS

Læringsressurser

Labøvelse med borevæske