Hopp til innhold

Verktøy og mal

Rapportgenerator

Denne malen kan du bruke til å lage rapporter fra ulike arbeidsoppdrag. Følg instruksjonen underveis.

Sist faglig oppdatert 17.01.2018
Skrevet av Kristin Bøhle, Ragnhild Baglo, Einar Berg og Sissel Paaske

Læringsressurser

Labøvelse med borevæske