Hopp til innhold

Oppgaver og aktiviteter

Rettferdig prissetting?

Mobiltelefonene blir dyrere og dyrere. Hva koster det egentlig å lage en mobiltelefon, og hvem tjener penger på dem? Det blir hevdet at mobilprodusentene tjener mye på hver solgte mobiltelefon – mens de som jobber med å hente ut råstoffene til telefoner, får lite betalt. Stemmer det?
En iPhone X ligger på et bord ved siden av andre modeller. Illustrasjon.
Åpne bilde i et nytt vindu

Priskalkyle

I oppgavene nedenfor skal du blant annet sette opp en svært forenklet priskalkyle for noen mobiltelefoner. Bruk gjerne et regneark til å løse oppgaven. Sett opp en kalkyle som viser forholdet mellom materialkostnader (direkte kostnader), avanse og salgspris – der avansen er det som skal dekke de indirekte kostnadene og fortjenesten. Indirekte kostnader er kostnader som ikke er direkte knyttet til å produsere en bestemt vare, som for eksempel Apple sine lønns- og utviklingskostnader.

Priskalkyle

Kalkulasjon

Budsjettpost

Materialkostnader

+

Avanse

=

Salgspris uten merverdiavgift

Oppgave 1

 1. Sett opp en priskalkyle (se over) i dollar for iPhone 7, hvor du beregner avansen ut fra at materialkostnadene er $224,80 og salgprisen er $649. (Dette er tall fra september 2016, (se artikkelen "Så mye koster iPhone 7 egentlig".)

 2. Beregn avansen i prosent.
 3. Kan du ut ifra størrelsen på avansen si noe om hvem i som tjener mest på hver mobiltelefon du kjøper?
 4. Forklar hvorfor avanse ikke er penger rett inn på konto til selskapet Apple, produsenten av iPhone-telefonene. Forklar forskjellen på avanse og fortjeneste.

Hjelp til oppgave 1

Avanse regnes i prosent av materialkostnadene / de direkte kostnadene. Les mer om avansemetoden i artikkelen "Avansemetode".

Løsning oppgave 1 a)

Vi tar salgsprisen og trekker fra materialkostnadene for å finne avansen:

$ 649,00-$ 224,80=$ 424,20

Løsning oppgave 1 b)

Avanse i prosent:

$ 424,20$ 224,80·100 %=188,7 %

Kommentar til oppgave 1 c)

Avansen er nesten dobbelt så stor som materialkostnadene, noe som kan tyde på at Apple er det leddet i verdikjeden som tjener mest på mobiltelefonen.

Kommentar til oppgave 1 d)

Se artikkelen "Avansekalkyle".

Oppgave 2

 1. Sett opp en priskalkyle i dollar for iPhone 11 Pro Max, hvor du beregner avansen ut fra at materialkostnadene er $450,50 og salgsprisen er $1099.

 2. Beregn avansen for iPhone 11 Pro Max i prosent.

 3. Hvordan er avansen i prosent for iPhone 11 Pro Max sammenlignet med iPhone 7? Apple tar i henhold til egne rapporter stadig større samfunnsansvar. Kan dette forklare endringene i kalkylene? Forklar.

Bakgrunnsstoff:

Løsning oppgave 2 a)

Vi tar salgsprisen og trekker fra materialkostnadene:

$ 1 099-$ 450,50=$ 648,50

Løsning oppgave 2 b)

Avanse i prosent:

$ 648,50$ 450,50·100 %=144,0 %

Oppgave 3

I første kvartal 2019 omsatte Apple for 31 milliarder dollar, og i samme periode var overskuddet på 11,6 milliarder dollar – en nedgang på 16 % fra året før. Samtidig er dagslønnen for en gruvearbeider mellom en og ni dollar.

 1. Hvor mange prosent av omsetningen utgjorde Apples overskudd i første kvartal 2019?

 2. I hvilken grad synes du det er en rettferdig prissetting på iPhone?

 3. Hva skal til for at prissetting skal bli mer rettferdig?
 4. Hvor stort var overskuddet til Apple i første kvartal 2018 ifølge opplysningene?

Bakgrunnsstoff:

Hjelp til oppgave 3

Husk at omsetning er det samme som salg.

Løsning oppgave 3 a)

Vi må finne ut hvor mange prosent overskuddet er av omsetningen:

11,631·100 %=37,4 %

Løsning oppgave 3 d)

Her er det lurt å regne med vekstfaktor. En nedgang på 16 % vil si at vekstfaktoren er

1-16100=0,84

Omsetningen i 2019 regner vi ut i fra omsetningen i 2018 ved å multiplisere med vekstfaktoren. Når vi nå skal regne bakover i tid, må vi dele på vekstfaktoren. Omsetningen i 2018 var

16 mrd $0,84=19,0 mrd $

Fagbegreper
Avanse
er indirekte kostnader + fortjeneste.
Direkte kostnader
er kostnader som er direkte knyttet til produksjon av en bestemt vare, som for eksempel materialkostnader.
Første kvartal
er perioden januar, februar og mars – første fjerdedel av et kalenderår.
Indirekte kostnader
er kostnader som ikke er direkte knyttet til å produsere en bestemt vare, som for eksempel en mobiltelefonprodusent sine lønns- og utviklingskostnader.
Materialkostnader
er her summen av hvor mye alle delene til en mobiltelefon koster.
Omsetning
er totale salgsinntekter i en periode, dvs. salgspris multiplisert med antall solgte produkter.
Verdikjede
er her prosessen gjennom alle leddene til en mobiltelefon, fra råvarer hentes ut til telefonen er hos forbrukeren.

Relatert innhold

Avanse brukes i noen kalkyler for å beregne salgsprisen på et produkt. Men hva er avanse, og hva er forholdet mellom avanse og bruttofortjeneste?

CC BY-SASkrevet av Tone Hadler-Olsen, Bjarne Skurdal og Viveca Thindberg.
Sist faglig oppdatert 28.01.2020

Læringsressurser

Priskalkulering og anbud