Hopp til innhold

Fagstoff

Hva er vannkraft?

Energibehovet vårt øker stadig. Det er svært viktig at utviklingen av samfunnet foregår på en bærekraftig måte. Vannkraft er en fornybar, rein, pålitelig og fleksibel måte å produsere billig energi på, i generasjon etter generasjon.

Vannkraft sto i 2019 for 15,9 prosent av den globale kraftproduksjonen, ifølge en rapport fra REN21. I Norge kommer nå omtrent 95 prosent av all kraftproduksjon fra vannkraft.

Vannkraft er blant de fornybare kraftkildene som har lavest klimagassutslipp, og det har høyest virkningsgrad og lengst levetid av alle teknikker for kraftproduksjon. Dette er noe som kommer godt med, da stabilisering av klimagasser er en av våre største klimautfordringer. Vannkraft har likevel – som alle energikilder – både fordeler og ulemper.

Hvordan virker vannkraft?

Kort fortalt innebærer vannkraft å utnytte den potensielle og kinetiske energien i vannet til å drive elektrisitetsproduksjon. Formålet er å bruke vannets tyngdekraft, trykk og bevegelse på en turbin, slik at en generator kan generere elektrisk energi.

Vannet reguleres i damanlegg

Ved hver kraftstasjon bygges det vanligvis et damanlegg som samler opp vann fra en vannkilde. Vannet har høy potensiell energi og kan lagres når det finnes et magasin eller reservoar. Luker i demningen blir brukt for å regulere tapping av vann fra magasinet. Når kraften fra vannet skal hentes ut, slippes noe av vannet ut gjennom et rør i bunnen av dammen og føres gjennom en tunnel, en kanal eller et rør fram til kraftstasjonen.

Kraftstasjonen produserer elektrisk energi

I kraftstasjonen benyttes det rennende vannet til å drive en turbin. Skovlene på turbinen omformer trykk og bevegelsesenergi fra vannet til mekanisk energi. Mekanisk energi er her summen av vannets kinetiske energi (bevegelsesenergi) og potensielle energi (stillingsenergi). Deretter omformes den mekaniske energien til elektrisk energi ved hjelp av en generator. Energien som kan produseres, er et produkt av vannmengde og høydeforskjell mellom inntaksnivå og avløpsnivå (fallhøyde).

Relatert innhold

Generatoren omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

Elektrisiteten transporteres til forbruker

En transformator blir brukt til å øke spenningen før elektrisiteten transporteres videre over et høyspent ledningsnett til transformatorstasjoner i områder der energien skal brukes. Deretter fordeles elektrisiteten på ledninger eller kabler med lavere spenning og går til ulike forbrukergrupper.

Vannets kretsløp

Vannet fortsetter ut av turbinen gjennom en avløpstunnel eller -kanal. Det føres ut i vassdraget nedenfor kraftverket og videre ut mot havet, der det fordamper, stiger, kondenserer og til slutt faller ned som regn eller snø. Slik fortsetter vannets kretsløp, og vi får en "evigvarende" syklus. Vannkraft er egentlig solenergi, fordi det er sola som gir energi til kretsløpet, og driver det. Derfor er vannkraft også fornybar, på samme måte som vind- og solkraft.

Relatert innhold

Transformatoren brukes til å transformere opp spenningen fra kraftverk og ned spenningen til forbruker.

Kilde

UngEnergi. (2022, 24. februar). Hva er vannkraft. https://ungenergi.no/energikilder/hav-og-vannkraft/hva-er-vannkraft/

CC BY-NC-SARettighetshaver: UngEnergi
Sist faglig oppdatert 23.03.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk