Hopp til innhold

Fagstoff

Bygg- og anleggsavfall og trevirke

Her lærer du litt om bygg- og anleggsavfall og om trevirke.
En rekke blå konteinere står foran et murbygg under oppføring. Foto.
Åpne bilde i et nytt vindu

Bygg- og anleggsavfall (BA-avfall)

Bygg- og anleggsavfall består av

  • bygnings- og rivingsavfall
  • anleggsavfall

Bygnings- og rivingsavfall omfatter i hovedsak metall, trevirke, glass og betong. Slikt avfall kan inneholde store mengder miljøfarlige stoffer. Byggherrene må utarbeide særskilte avfallsplaner i samsvar med gjeldende regelverk.

Anleggsavfallet består i stor grad av løsmasser og sprengstein. Mye slikt avfall blir brukt som masse til nye veianlegg eller som fyllmasse.

Trevirke

Utenom reglene om behandling av trevirke som er bygg- og anleggsavfall, finnes det ingen lover eller forskrifter som sikrer økt gjenvinning av trevirke. Det eksisterer heller ingen avtaler mellom myndighetene og bransjene om gjenvinning av trevirke. Avfallstrevirke blir i all hovedsak omdannet til flis og flisbriketter og brukt til brensel.

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk