Hopp til innhold

Fagstoff

Smittefarlig avfall

Virksomheter som produserer smittefarlig avfall, må forholde seg til lovverk og rutiner.
Foto av trekantet skilt med gul bakgrunn, svart kant og svart utropstegn.

Regler og rutiner for smittefarlig avfall

Virksomheter som produserer smittefarlig avfall, må forholde seg til gjeldende regelverk, se forskrift om smittefarlig helseavfall hos Lovdata.

Forskriften definerer smittefarlig avfall som "avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder levedyktige mikroorganismer eller toksiner som kan forårsake sykdom hos mennesker eller andre levende organismer" (forskrift om smittefarlig helseavfall, 2005, § 3 b).

Kommunene har etablert særskilte innhentingsruter for smittefarlig avfall. Slikt avfall blir brent ved høy temperatur i godkjente forbrenningsanlegg.

Ulike typer avfall

Mikrobiologisk smitteavfall er avfall som er forurenset med organisk materiale, for eksempel blod, fra mennesker eller dyr med infeksjoner.

Biologisk avfall er avfall som det av estetiske hensyn ikke er ønskelig å kunne identifisere i restavfallet, for eksempel amputerte legemsdeler (Borchgrevink-Lund, 2022).

Annet smittefarlig avfall er stikkende og skjærende avfall (sprøyte- og nålespisser og skalpellblad samt andre skarpe metalliske gjenstander).

Kilder

Borchgrevink-Lund, C. F. (2005, 21. juni). Smittefarlig avfall. Regionalt kompetansesenter for smittevern Helse Sør-Øst. https://www.infeksjonskontroll.no/forebygging/5789

Forskrift om smittefarlig helseavfall. (2005). Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (FOR-2005-10-11-1196). Lovdata. https://lovdata.no/forskrift/2005-10-11-1196

CC BY-SASkrevet av Gunnar Ottesen. Rettighetshavere: NKI Forlaget og Amendor AS
Sist faglig oppdatert 27.05.2022

Læringsressurser

Bærekraftig utvikling, miljøvennlig drift og grønn logistikk